“พระพบโชค” อุ้มผู้ด้อยโอกาส ช่วย 993 คน ขอบคุณมร.ชร.ที่ถวาย “ปริญญาฯ”
“พระพบโชค” อุ้มผู้ด้อยโอกาส ช่วย 993 คน ขอบคุณมร.ชร.ที่ถวาย “ปริญญาฯ”


เมื่อวันที่ : 2017-12-21 18:53:40

 

“พระพบโชค” อุ้มผู้ด้อยโอกาส

ช่วย 993 คน

ขอบคุณมร.ชร.ที่ถวาย “ปริญญาฯ”

 

 

          มร.ชร.ถวาย ป.เอกกิตติมศักดิ์ ปี’ 60 “พระพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง ชร.แล้ว จากผลงานโดดเด่น ช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษา 993 คน เผย 3 พันธกิจที่ต้องทำและขอบคุณ มร.ชร.ที่แอบเห็นผลงาน เป็นสิ่งชโลมใจที่ผลักให้ทำงานต่อไปเพื่อสังคมและประเทศชาติ บรรยากาศในงานได้รับความร่วมมือจาก ม.วัยที่ 3 ของทน.เชียงรายด้วย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 14.32 น ที่ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้ทำพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม แด่ พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานมาให้แล้ว โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีมากมาย ก่อนเริ่มพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาหลวงแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากนั้น ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กล่าวสดุดี เกียรติคุณพระพบโชคถึงคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้รับปริญญาฯ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ในด้านการส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา แก้ไขปัญหาและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนยากจนให้ที่พักพิงและอาชีพ ให้แก่ผู้เร่ร่อน ผู้พิการ ต่อด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภา มร.ชร. เป็นประธาน ถวายปริญญาบัตร และ อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะ ครุศาสตร์ ถวายครุยวิทยฐานะ หลังจากนั้นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ถวายประกาศเกียรติคุณ ตาลปัตร และย่าม แด่พระอาจารย์พบโชคตามลำดับเป็นเสร็จพิธี

          พระพบโชค (พระอาจารย์ ดร.พบโชค) กล่าว สัมโมทนียกถา หรือ ถ้อยคําที่แสดงความขอบคุณชื่นชมยินดี ตอนหนึ่งว่า ได้ส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยเหลือเด็ก และผู้ด้อยโอกาส ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากจนตามชายขอบ ยึดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งได้ช่วยตั้งแต่ 1 คน 2 คน 3 คน 10-20 คน จนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันมีผู้ที่ต้องอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่ทั้งหมด 993 คน

          การสร้างวัดสร้างวัตถุให้ใหญ่โตขนาดไหนก็สร้างได้ แต่การสร้างคนให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาให้เขาอาชีพเพื่อให้เขากลับไปพัฒนาท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเองเป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำต่อไป ส่วนพันธกิจของอาตมาที่ตั้งไว้มี 3 อย่าง คือ 1.การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ 2.อยากเป็นผู้ให้และผู้แบ่งปันผู้ยิ่งใหญ่ และ 3.อยากเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่

          “การได้รับปริญญาฯ กิตติมศักดิ์ในวันนี้ ถือว่าเป็นการให้กำลังใจ ต้องขอบคุณ มร.ชร. และผู้บริหารทั้งหลายที่แอบเห็นผลงานที่อาตมาได้ทำมาโดยตลอด แม้จะเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ก็เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากที่มาชโลมใจ เป็นกำลังใจให้คนทำงาน นับต่อจากนี้อาตมาก็จะต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” พระอาจารย์พบโชค กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนคร (ทน.) เชียงราย ด้วยการนำนักเรียนผู้สูงวัยจากมหาวิทยาลัยวัยที่ 3 กว่า 100 คน มาร่วมฟ้อนรำแบบล้านนา และแสดงคนตรีไทยต้อนรับคณะผู้บริหาร มร.ชร. ที่นำปริญญาฯ ดังกล่าวไปถวายพระพบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  67 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th