นศ.จิตอาสาฯ รัฐกิจ มร.ชร. รางวัล ค่าย “ดีเลิศ” กฟผ. เชื่อมือพัฒนา “พอเพียง”
นศ.จิตอาสาฯ รัฐกิจ มร.ชร. รางวัล ค่าย “ดีเลิศ” กฟผ. เชื่อมือพัฒนา “พอเพียง”


เมื่อวันที่ : 2017-12-12 20:57:01

 

นศ.จิตอาสาฯ รัฐกิจ มร.ชร. รางวัล

ค่าย “ดีเลิศ”

กฟผ. เชื่อมือพัฒนา “พอเพียง”

 

          นศ.ชมรมจิตอาสาฯ มร.ชร.ครองรางวัล “ดีเลิศ” อันดับ 1 ของประเทศจากค่าย “เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” ผลงานเข้าตากรรมการจาก “กฟผ.” ทิ้งห่างคู่แข่งหลายจาก 9  ม.ดัง เผยเหตุได้รางวัลเพราะทุ่มกับงานด้วยจิตอาสาฯ ทำโครงการต่อเนื่องหลายปีจาก “ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง” ที่หมู่บ้านเขต จ.อุตรดิตถ์

          รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า นักศึกษา “ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย” ของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 23–26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้แสดงแนวคิดและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ กฟผ. มีวัตตถุประสงค์ และยังได้นำเสนอโครงการรอบสุดท้ายในครั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ รองคณบดี สำนักวิชาฯ และตัวแทนนักศึกษา 6 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายจิรโชติ กันงา, นายชลัมพล วงค์ชัย, น.ส.นูรียะ ยูโซะ, นายวัชระ พงค์โพธิ, นายพักตร์คพงศ์ แพทย์ประสิทธิ์ จากสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และ น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงวาทย์ จากสำนักวิชาสังคมศาสตร์

          ด้าน ผศ.นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ รองคณบดีฯ กล่าวว่า ก่อนจะเข้าประกวดครั้งที่ 9 นี้ ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตยฯ มร.ชร. เคยทำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ตามหลัก “ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่าง ต่อเนื่อง และเมื่อปี 2559 ได้รับรางวัล “ค่ายดีเด่น” มาแล้ว ได้รับรางวัลพิเศษเป็นเงิน 30,000 บาท และยังได้รับเงินสนับสนุนจัดทำต่อเนื่องโครงการเดียวกันนี้ต่อมาอีกในปี 2560 จำนวน 100,000 บาท ในพื้นที่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

          รองคณบดีฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินโครงการในปี 2560 ทาง กฟผ. ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ได้รางวัลค่ายดีเด่น ปี 2559 จำนวน 5 ทีม และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศที่ส่งโครงการเข้าแข่งขันอีก 4 ทีม รวมทั้งหมด 9 ทีม เพื่อพัฒนาชุมชน 9 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อโครงการนี้ที่ “กฟผ. ได้น้อมนำและสืบสานพระปณิธานงานของรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

          “ส่วนชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มร.ชร. ได้เข้าดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่บ้านเลิศชัย อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ สืบเนื่องมาจากได้มีการพัฒนาในพื้นที่ต่อเนื่องมา 5 ปี โดยไปทำกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา เช่น การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียน ชุมชน และต่อยอดโครงการพัฒนาชีวะวิถี ในครัวเรือน ตามโครงการ กฟผ. จิตอาสาพัฒนาชุมชนท่าปลา และโรงเรียนน้องสู่วิถีพอเพียง และสุดท้ายได้นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เมื่อ 23- 26 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเสนอด้วย ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า “ชมรมจิตอาสารัก ประชาธิปไตย” สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มร.ชร. ได้รับรางวัล “ค่ายดีเลิศ” อันดับ 1 จากการดำเนินโครงการต่อเนื่องระยะยาว ส่วนอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ ม.แม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ และ ม.ขอนแก่น ตามลำดับ” ผศ.นพวรรณ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  82 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th