มอบอุ่น-มอบทุน กก.ส่งเสริม ม.ปลื้ม
มอบอุ่น-มอบทุน กก.ส่งเสริม ม.ปลื้ม


เมื่อวันที่ : 2017-12-07 18:00:19

 

มอบอุ่น-มอบทุน

กก.ส่งเสริม ม.ปลื้ม

 

          กรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร. รวมพลังบริจาคเครื่องกันหนาว-อุปโภคบริโภคและทุนทรัพย์แก่ นักเรียน ประธาน กสสก. เผยเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญการพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ทุกคนเท่าเทียมกันแม้ห่างไกลความเจริญ ทีมงานปลื้มมากที่ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล “วันพ่อ” และสนองพระบรมราโชบาย ร.9 ด้วย

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ (กสสก.) มหาวิทยาลัย จัดโครงการมอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม ที่ ร.ร.ต่างๆ ในเขต จังหวัดเชียงราย รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ได้แก่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และ ร.ร. ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ได้แก่ ร.ร. บ้านนางแล, บ้านโป่งพระบาท, บ้านโป่งน้ำตก, บ้านดู่ (สหราษฎร์ พัฒนาคาร), เชียงรายปัญญานุกูล และ ร.ร.บ้านป่าสักไก่ รวมถึงมี การมอบทุนทรัพย์เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้พัฒนาในด้านต่างๆ ด้วย

          นายเกษม มูลจันทร์ ประธาน กสสก. มร.ชร. เปิดเผยว่า ตนเองและคณะกรรมการส่งเสริมฯ มีเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชนบท ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบของ มร.ชร. และจังหวัดเชียงรายให้อยู่ดีมีสุข จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มฯ เป็นการนำเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค สิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนทรัพย์ ไปมอบให้กับนักเรียน ปี 2560 ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต้องดูแลและให้ความรักความเอาใจใส่ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ นำมามอบให้จะช่วยคลายความหนาวให้กับเด็ก ให้เด็กดำเนินชีวิตและเรียนหนังสือได้ตามปกติ” นายเกษม กล่าว

          “โครงการครั้งนี้ยังได้มอบทุนทรัพย์ให้กับ ร.ร.ด้วย เพื่อให้นำไปใช้ดำเนินการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ ที่จำเป็น มุ่งเน้นไปที่โครงการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรเป็นสำคัญ กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนบางคนเดินทางจากบ้านระยะทางกว่า 10 ก.ม. เพื่อมารับสิ่งของ รวมทั้งมีนักเรียนจำนวนมากที่ยังขาดแคลนสิ่งของจำเป็น ทำให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ปลื้มใจและมีกำลังใจในการดำเนินโครงการดีๆ เช่นนี้ ต่อเนื่องไปโดยปีหน้าวางแผนเพิ่มจำนวนโรงเรียนในโครงการให้มากยิ่งขึ้น ให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงราย” ประธาน กสสก. มร.ชร. กล่าว

          นายเกษม กล่าวด้วยว่า ในวันที่เราทำกิจกรรมปีนี้ตรงกับ วันที่ 5 ธันวาคม อีกด้วยซึ่งเป็นวันสำคัญของไทย คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือ วันพ่อแห่งชาติ และยังเป็นวันชาติอีกด้วย ถือว่าเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ซึ่งเป็นการสนองกับพระบรมราโชบายที่พระองค์เคยพระราชทาน เกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดูแลและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  34 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th