สังคมฯ มร.ชร. ยกคณะสาธิตโชว์งาน 10 ชาติพันธุ์ ที่แม่สาย “วิจัย-วิชาการ” พร้อม
สังคมฯ มร.ชร. ยกคณะสาธิตโชว์งาน 10 ชาติพันธุ์ ที่แม่สาย “วิจัย-วิชาการ” พร้อม


เมื่อวันที่ : 2017-12-06 21:51:43

 

สังคมฯ มร.ชร. ยกคณะสาธิตโชว์งาน

10 ชาติพันธุ์

ที่แม่สาย “วิจัย-วิชาการ” พร้อม

 

          สังคมศาสตร์ มร.ชร. ยกคณะ ร่วมจัดนิทรรศการหมุนเวียนและสาธิตโชว์ศักยภาพ 9 โปรแกรมในงาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย” 8-12 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดผลวิจัยรอบด้านเกี่ยวกับชาติพันธุ์เขตลุ่มน้ำโขงและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.แม่สาย อย่างลุ่มลึก ส่วนงาน 10 ชาติพันธุ์ฯ ทางอำเภอจัดใหญ่รับไอหนาว พร้อมชมการแต่งกายเต็มยศครบเครื่องทุกชนเผ่า การแสดงทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กาดหมั้ว โอทอป ชิมอาหารเลิศรสและขันโตกชาติพันธุ์

          อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาฯจะร่วมกับอำเภอแม่สาย จ.เชียงรายและองค์กรต่างๆในเชียงราย จะจัดงาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์วิจัยชาน้ำมันและพืชน้ำมัน (ซ้ายมือเลย 4 แยกไฟแดงก่อนเข้าแม่สาย ถนนเชียงราย แม่จัน แม่สาย) อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของของชาติพันธุ์ต่างๆที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่สายในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิชาการด้านสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย อยู่มากมายซึ่งจะนำไปแสดงในงานด้วยฃ

          ด้าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล รองคณบดีฯฐานะผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานนี้ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งเป็นการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งสำคัญจาก ของชาติพันธุ์ในเชียงรายและกลุ่มชาติพันธุ์จากมิตรประเทศจากมิตรประเทศสาธารณรัฐฯเมียนมาและ สปป.ลาว พบกับการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของ กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆที่หลากหลายสีสันและวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป การหมั้ว ลานกิจกรรมขันโตกชาติพันธุ์ อาหารเลิศรสต่างๆที่คัดสรรมาแล้วจากทุกชาติพันธุ์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการประกวดธิดาชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ จึงขอเชิญร่วมงานครั้งนี้โดยทั่วกัน

          “สิ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้งานนี้มีคุณค่าและมีสาระมากขึ้นก็คือ นิทรรศการทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนและนำเสนองานวิจัยในรูปโปสเตอร์ รวมทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในแต่และศาสตร์ต่างๆที่เปิดสอน จัดโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร.โดยมีโปรแกรมวิชาต่างๆ 9 โปรแกรม นำผลงานไปแสดงในงานครั้งนี้ด้วย โดยหมุนเวียนกันไปจัดในแต่ละวันดังนี้ วันแรก วันที่ 8 ธ.ค. โปรแกรมจิตวิทยาสังคม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,และ ดุริยางคศาสตร์, วันที่ 9 ธ.ค. โปรแกรมการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม,และ สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น, วันที่ 10 ธ.ค. โปรแกรมคหกรรมศาสตร์, วันที่ 11 ธ.ค. โปรแกรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ส่วนวันสุดท้าย 12 ธ.ค.โปรแกรมศิลปกรรม, และการพัฒนาสังคม โดยแต่ละโปรแกรมจะนำผลงานต่างๆไปสาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้ไปร่วมงานมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมด้วย” ผศ.ดร.เลหล้า กล่าว

          นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจแสดงในงาน ซึ่งมีอาจารย์โปรแกรมต่างๆได้สรุปผลวิจัยไว้แล้วมีดังนี้1.อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนฯ 2.ปัญหาและผลกระทบภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนฯ 3.กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.เครือข่ายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

          ส่วน การวิจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขต อ.แม่สาย ได้แก่ การสมรสข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การสร้างสรรค์ผลงานจากอัตลักษณ์ทางดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ อ.แม่สาย การศึกษารูปแบบของเครื่องจักสานกลุ่มชาติพันธุ์ อ.แม่สาย ต่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ.แม่สายที่มีต่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  86 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th