สำนักท่องเที่ยว มร.ชร. MOU หนุน เที่ยว ชร. 4.0
สำนักท่องเที่ยว มร.ชร. MOU หนุน เที่ยว ชร. 4.0


เมื่อวันที่ : 2017-11-29 20:41:19

 

สำนักท่องเที่ยว มร.ชร. MOU หนุน

เที่ยว ชร. 4.0

 

          สำนักวิชาท่องเที่ยว มร.ชร. เปิดเกมรุก ชวนเครือข่ายในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทั่วภาคเหนือหลายแห่ง ร่วมจัดสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เชียงราย 4.0” และลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ การโรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการร่วมกันให้มากขึ้นในยุค 4.0 เพื่อปรับตัวตามเทร็นด์การท่องเที่ยวยุคใหม่

          ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. สำนักวิชาฯ ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย สมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือ โครงการอาหารปลอดภัยเชียงราย เป็นสุขและเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชน จ.เชียงราย จัดสัมมนาทางวิชาการ Chiang Rai Tourism 4.0 : Tourism Imaginations 6th :  From Farm to Fine Food เรื่อง “ท่องเที่ยว วิถีไทย เชียงราย 4.0 : จากโตกสู่โต๊ะ” ที่ข่วงกิจกรรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการการโรงแรม และการท่องเที่ยวและการบริการ จ.เชียงราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในวิชาเอกของสำนักวิชาฯ รวมทั้งประชาชนและกลุ่มองค์กรการท่องเที่ยวที่สนใจและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้ เนื่องจาก เป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมของคนทั่วโลกในปัจจุบันที่ทุกประเทศต่างมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ที่สามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะมีความแตกต่าง ในเรื่องบริหารและการจัดการที่ต้องมีหลักวิชาการและมีทฤษฎีและผลวิจัยรองรับที่ถูกต้อง ในการวางแผนและการลงทุนจึงจะประสบผลสำเร็จ

          ผศ.ดร.อรวรรณ กล่าวว่า ในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ เอ็มโอยู (MOU) ด้วย โดยมีตนเอง และรองอธิการบดีฯ กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, สมาคมสหพันธ์ การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย, สมาคมมัคคุเทศก์ เชียงราย, เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย

          “การเอ็มโอยูครั้งนี้ มีข้อตกลงที่สำคัญร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนด้านวิชาการการโรงแรม การท่องเที่ยว และการบริการร่วมกันให้มากขึ้น ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ภาครัฐและเอกชนและภาคการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนข้อมูล ข้อแนะนำด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและบริการตามนโยบาย ของรัฐบาล ภายใต้กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว กล่าว

          ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในวันนั้นว่า ภายในงานมีการสาธิตการทำอาหาร “สดจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารล้านนา” ให้แก่ผู้ร่วมงาน ได้ชิมและรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ในขณะเดียวกันยังมีการแข่งขันทำอาหารภาคเหนือ “ล้านนา ฟิวชั่น” และนิทรรศการ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนมากมาย งานลักษณะนี้คาดว่าจะมีขึ้นอีก


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  72 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th