“เมืองเชียงรายฯ มีชีวิต” ถนนคนเดิน คมชม ทึ่ง! อดีต
“เมืองเชียงรายฯ มีชีวิต” ถนนคนเดิน คมชม ทึ่ง! อดีต


เมื่อวันที่ : 2017-11-22 16:41:29

  

“เมืองเชียงรายฯ มีชีวิต” ถนนคนเดิน

คมชม ทึ่ง!  อดีต

 

          “เมืองเชียงรายฯ มีชีวิต” นิทรรศการ นศ.เอกการจัดการภูมิปัญญาฯ ถนนคนเดิน ประสบผลสำเร็จเกินคาด ผู้คนหลายวัย หลายอาชีพสนใจคับคั่ง สมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง คณบดีสังคมฯ ปลื้มมากจะให้ทุนทำต่ออีก พร้อมแนะควรทำวิจัยต่างอำเภอเพื่อคนท้องถิ่นได้รู้รากเหง้าประวัติศาสตร์และการพัฒนาที่น่าภาคภูมิใจ ชวนทุกโปรแกรมฯ โชว์ผลงานดีๆ ต่อสาธารณชนเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง

          อ.นครินทร์ น้ำใจดี อ.สาขาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้นำนักศึกษา ในวิชาเอกการจัดการภูมิปัญญาฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย น.ส.จิรัชญา ถิ่นสุข นายธนกร โวหาร นาย พันธกานต์ จันตา น.ส.พิมลวรรณ สุภายอง น.ส.วรรณิภา ขัดเรือน และ นายศิวกร ศรีคำภา โดยมีตนเองเป็นที่ปรึกษา ออกไปจัดนิทรรศการ “เมืองเชียงราย พิพิธภัณฑ์เมืองที่มีชีวิต (ปีที่3)” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย (หลังเดิม) ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงราย ช่วงเวลา 17.00-21.00 น. เกี่ยวกับ 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1.ประวัติความเป็นมาของสังคม และวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีน 2.ชุมชนชาวอินเดีย 3.ชุมชนชาวปาทาน และ 4.แผนที่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของย่านเมืองเก่า เชียงราย ที่เป็นภาพสะท้อนภูมิทัศน์ของเมืองเชียงราย ผ่านมุมมองจากเยาวชนรุ่นใหม่ แหล่งที่ควรอนุรักษ์ แหล่งที่ควรเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นที่สำคัญของเมืองเชียงราย

          “งานที่นำไปแสดงในวันนั้นเป็นงานจากผลงานการวิจัยของ นักศึกษาด้วยการค้นคว้าหาข้อมูล สอบถาม สัมภาษณ์บุคคล กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในย่านเมืองเก่าของตัวเมืองเชียงรายเป็น เวลานานพอสมควรจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์และนำเสนอได้ โดยงานนี้เป็นหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาชุมชนกับการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่เน้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองเชียงราย

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมฯ มร.ชร. และคณาจารย์ ได้ชมผลงานและร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในวันนั้น ผลปรากฏว่า ประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย มีผู้คนหลายวัยต่างให้ความสนใจมากเป็นพิเศษและทึ่งกับเรื่องราว ทั้งจากกลุ่มนักวิชาการ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง, ด้านประวัติศาสตร์, กลุ่มคนใน ท้องถิ่น, กลุ่มครอบครัว จะเห็นภาพบรรยากาศที่ผู้ปกครองชวนเด็กๆ มาร่วมเรียนรู้เรื่องเมืองเชียงราย ผ่านจากการเรียนรู้ จากแผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าเชียงราย และป้ายเล่าเรื่องภายในกิจกรรมโดยมีพี่ๆ นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา ชุมชน นักท่องเที่ยวและนักวิชาการ รวมไปถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในถนนคนเดินด้วย จัดว่างานนี้เป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง” อ.นครินทร์ กล่าว

          ด้าน อ. ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นเรื่องที่ดีมากและน่าสนใจ จากการที่ อ.นครินทร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกการจัดการภูมิปัญญาฯ ที่ได้ไปจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชน รวมทั้งนักศึกษา นักวิชาการ และกลุ่มวัยรุ่น ด้วยในปีต่อไปทางคณะก็จะให้การสนับสนุนงานลักษณะนี้ต่อไปอีก และควรจะไปทำวิจัยลักษณะนี้ในอำเภออื่นๆ บ้าง เช่น อ.แม่จัน แม่สาย และเชียงแสน เป็นต้น เพื่อคนท้องถิ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาการของท้องถิ่น ตนเอง

          “ที่ผ่านมาก็เคยแสดงแสดงนิทรรศการลักษณะนี้คือโปรแกรมศิลปะ ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ได้นำผลงานไปแสดงและจำหน่ายด้วย ทำให้ประชาชนได้เห็นผลงานที่ดีๆ จากฝีมือนักศึกษา และอาจารย์ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์วิชาเอกต่างๆ ของ มร.ชร. อีกทางด้วย จากผลงานที่ปรากฏจึงขอเชิญชวนทุกโปรแกรมที่มีผลงานดีๆ ไปนำเสนอด้วย” คณบดีฯ กล่าว

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  83 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th