มร.ชร.-กก.ส่งเสริมมหา’ลัยมอบ ไอรัก-ไออุ่น เกื้อกูลคนยากหลากชาติพันธุ์
มร.ชร.-กก.ส่งเสริมมหา’ลัยมอบ ไอรัก-ไออุ่น เกื้อกูลคนยากหลากชาติพันธุ์


เมื่อวันที่ : 2017-11-20 17:23:24

 

มร.ชร.-กก.ส่งเสริมมหา’ลัยมอบ

ไอรัก-ไออุ่น

เกื้อกูลคนยากหลากชาติพันธุ์

 

          มร.ชร. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ (กสสก.) มหาวิทยาลัย จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบภัยหนาว ครั้งที่ 9 วันที่ 5 – 6 ธันวาคม นี้ ช่วยเหลือชาวบ้านหลายชาติพันธุ์บนดอยสูงและพื้นราบผู้ประสบภัยหนาว เขต อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน และเขต ต.บ้านดู่ อ.เมือง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน เชื่อทั้ง กสสก.และ มร.ชร. ได้กุศลแรงและภาพลักษณ์ที่ดี

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กสสก.) มร.ชร.ฯ ซึ่งมี นายเกษม มูลจันทร์ เป็นประธานคนปัจจุบัน ได้จัดโครงการ “มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสในหมู่บ้านชนบท” ประจำปี 2560 ในวันที่ 5-6 ธันวาคม นี้ ที่ ร.ร.บ้านจะตี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ อ.เชียงแสน ร.ร.บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ครั้งที่ 9 ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีด้วยความอนุเคราะห์สิ่งของบริจาคส่วน หนึ่งจากคณะ กสสก. มร.ชร.

          “ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในทุกๆปีซึ่งเป็นการมอบไออุ่นและสร้างความรักสามัคคีให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลความเจริญและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งที่อยู่บนดอยสูงและพื้นราบ กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะมีตัวแทนจาก กสสก.แล้ว ยังมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ใน มร.ชร. ร่วมไปด้วย ตามสถานที่ต่างๆ ดังที่กำหนดไว้ เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกๆ ปี จังหวัดเชียงรายจะมีอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาในช่วง ฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ โดย คณะ กสสก. เห็นว่าควรจัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชน และยังเป็นการร่วมกันเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สังคมนั้นๆ ดีขึ้นอีกด้วย

          สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะนำไปมอบให้กับประชาชน และนักเรียนในครั้งนี้ ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค หนังสือแบบเรียน ข้าวสารและอาหารสำเร็จรูป ซึ่ง เชื่อว่าการมอบความช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่ผู้ขาดแคลนได้พอสมควรและจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะ กสสก. และ มร.ชร. อีกด้วย” อธิการบดีฯ กล่าว

          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องอุปโภคและบริโภคใน ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คณะ กสสก. ที่มีจิตเป็นกุศลหลายคน ได้แก่ ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ บริษัท ไทยนครพัฒนา โดย ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ศ.พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ และบริษัทศรีนานาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง ซึ่งมอบผ่านมาทางคณะ กสสก.” อธิการบดี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  33 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th