กก.ส่งเสริม มร.ชร. ร่วมแรงจัด กอล์ฟกุศล “CRRU” รายได้เสริมศักยภาพมหา’ลัย
กก.ส่งเสริม มร.ชร. ร่วมแรงจัด กอล์ฟกุศล “CRRU” รายได้เสริมศักยภาพมหา’ลัย


เมื่อวันที่ : 2017-11-13 19:04:04

 

กก.ส่งเสริม มร.ชร. ร่วมแรงจัด

กอล์ฟกุศล “CRRU”

รายได้เสริมศักยภาพมหา’ลัย

 

          กก.ส่งเสริมกิจการ มร.ชร.จะจัดแข่งกอล์ฟการกุศล 23 พ.ย.นี้ ที่สนามกอล์ฟ “เดอะวินเทจ คลับ” ถนนสายบางนา-ตราด รายได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย เชิญนักกอล์ฟทั่วไทยร่วมแข่งขันและร่วมสร้างกุศลร่วมกัน สมัครก่อนวันแข่งขันตั้งแต่บัดนี้

          นายเกษม มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะจัดงาน “การแข่งขันกอล์ฟการ กุศล CRRU” ขึ้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามกอล์ฟ “เดอะวินเทจ คลับ” ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 27 จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อหารายได้เข้ากองทุนส่งเสริมกิจการ มร.ชร. รวมทั้งให้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างของ มร.ชร. เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป ผู้สนใจติดต่อสมัคร ได้ที่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้ เชียงราย ที่โทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 1704,1708 มือถือ 06 1265 8884 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ คุณนราธิป พันธุ์นราวิกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โทร. 0 225 1218

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกอล์ฟเพื่อการกุศลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ มร.ชร. ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทีมกอล์ฟที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดในการสมัครและการชำระเงินค่าสมัครได้ตามโทรศัพท์ที่แจ้งให้ทราบแล้วตั้งแต่บัดนี้ภายในวันที่ 23 เดือนนี้

          “คุณสมบัติในการสมัครเข้าแข่งขันตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ดังนี้ เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งถือแต้มต่อของสโมสรหรือชมรม ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย นักกอล์ฟ ที่มีแต้มต่อรับรองโดยหลายสถาบันให้ใช้แต้มต่อของสมาคม สโมสร หรือชมรมให้น้อยที่สุด ส่วนการแข่งขันนั้น ใช้กฎซึ่งรับรอง โดยคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน

          สำหรับวิธีการแข่งขันนั้น เป็นการแข่งขันแบบนับคะแนน (Strok Play) จำนวน 18 หลุม คิดคะแนนระบบ 36 Sytem จัดการแข่งขันประเภททีมๆ ละ 4 คน คิดคะแนนสุทธิ Net Score ทั้ง 4 คน รางวัลประเภททีม ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ Net Score รางวัลประเภทบุคคล รางวัล over All Low Gross 1 รางวัล เป็นต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากรายละเอียด การรับสมัคร” เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร.กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  70 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th