“บิ๊กกัมพูชา” พ่อบัณฑิตว.ลุ่มโขงบอก มร.ชร.ยิ่งใหญ่มาก
“บิ๊กกัมพูชา” พ่อบัณฑิตว.ลุ่มโขงบอก มร.ชร.ยิ่งใหญ่มาก


เมื่อวันที่ : 2017-11-10 13:00:15

“บิ๊กกัมพูชา” พ่อบัณฑิตว.ลุ่มโขงบอก

มร.ชร.ยิ่งใหญ่มาก

 

          พ่อและแม่บัณฑิต ว.นานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มร.ชร. ปลื้มมากที่ลูกได้เข้ารับพระราชทานปริญญา จาก ร.10 บินจากกัมพูชาเป็นบุคคลระดับบิ๊กของประเทศมาเชียงราย ยินดีกับลูกชาย พร้อมชม มร.ชร.ว่า ม.แห่งนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมที่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกชายผมได้สอนให้เขาคิดเป็น กล้าที่จะริเริ่มสร้างอาชีพ มีความเป็นผู้ใหญ่ ส่วน 2 บัณฑิตหนุ่ม จากท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต เวียงจันทน์ สปป.ลาว บอกเป็นบุญเหลือหลายที่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาจาก ร.10 ในครั้งนี้อาจารย์ทุกคนก็เก่งจะบอกเพื่อนๆ ญาติๆ มาเรียนที่นี่ด้วย

          รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยานานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (วน.ช.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตในปีการศึกษานี้ มีบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จาก วน.ช. และได้เข้าร่วมพิธีฯ ในปีการศึกษานี้ 4 คน จากสาขาการจราจรทางอากาศ ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่เป็นชาว ต่างประเทศ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชารวมอยู่ด้วย 2 คน ชาย 1 หญิง 1เนื่องจากเป็นความร่วมมือของ วน.ช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ไปแล้วหลายรุ่นทุกคนต่างมีตำแหน่งงานรองรับกันทุกคนทั้งในและต่างประเทศตามท่าอากาศยานต่างๆ

          รศ.ดร.มาฆะ กล่าวว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา มีผู้ปกครองบัณฑิตในสาขาวิชาการจราจรทางอากาศที่เดินทางมาจากกัมพูชาทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยกับลูกชาย ชื่อ Mr.VanmoneaOeur (โมเนีย) เรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ (Bachelor of Sciences in Air Traffic Control) เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.74 จาก วน.ช. มร.ชร. ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ (Phnom Penh Aerodrome Controller) (Phnom Penh Aerodrome control tower) Phnom Penh Aerodrome Controller บริษัท Cambodia Air Traffic Services, ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เข้า ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวพร้อมกับเพื่อนเรียบร้อยแล้ว

          สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ของบัณฑิตคนนี้นั้นเป็นผู้มีฐานะทางสังคมดี คุณพ่อเป็นข้าราชการระดับสูงของกัมพูชา ชื่อ Mr.VisethOeur ตำแหน่ง มนตรีที่ปรึกษา, กระทรวงการจัดการที่ดินและการก่อสร้าง (มนตรีที่ปรึกษาคือ ที่ปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประจำกระทรวงการจัดการที่ดินและการก่อสร้าง) Minister, Ministry of Land Management and Construction ส่วนคุณแม่ชื่อ Mrs.HouyHeang อาชีพเภสัชกร /เจ้าของร้าน ขายยา

          จาการให้สัมภาษณ์ “ก้านบัว-พลัส” ผ่าน อ.ณัฐธิดา จุมปา อาจารย์ วน.ช. ถึงความรู้สึกของผู้เป็นพ่อฐานะที่ลูกชายได้รับ ปริญญาในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จของลูกชายในวันนี้ ผมมีลูกชายทั้งหมด 5 คน โมเนีย (Mr. VanmoneaOeur) เป็นลูกชายคนที่ 4 ลูกชายของผม 4 คน ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส แต่สำหรับโมเนียได้เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท Cambodia Air Traffic Services กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำให้ลูกชายผมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือจากที่เป็นคนใจร้อน ขาดการไตร่ตรอง เปลี่ยนไปเป็นคนใจเย็น มีสติ หลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษากลับมาพนมเปญ ทำงานที่บริษัท Cambodia Air Traffic Services ซึ่งเป็นงานประจำแล้วเขายังคิดหาลู่ทาง ในการประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจนำเข้าอาหารเสริมจากประเทศ สหรัฐอเมริกา (MFiT Shop)

          ถึงแม้ว่า ใครจะคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ แต่สำหรับผมแล้ว “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แห่งนี้ยิ่งใหญ่มาก สามารถเปลี่ยนแปลงลูกชายผมได้สอนให้เขาคิดเป็น กล้าที่จะริเริ่มสร้างอาชีพ มีความเป็นผู้ใหญ่” และได้ทำงานตามความฝันของลูกชายและประกอบอาชีพตามสายงานที่ได้ศึกษามา ผมและครอบครัวขอขอบพระคุณอธิการบดี คณะผู้บริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ และบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทุกท่านที่ดูแลลูกชายผมอย่างดีในการบ่มเพาะและสร้างวิจารณญาณ ความสำนึกรับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผมและภรรยามีความตั้งใจที่จะพาลูกชายทั้ง 5 คน กลับมาเยี่ยมเชียงรายทุกๆ ปี เพราะผมรักเชียงราย” Mr. VisethOeur คุณพ่อของบัณฑิตฯ กล่าว

          ด้าน นายอานัน วงจิต บัณฑิตจากสปป.ลาว อายุ 24 ปี (Mr. Ananh Vongchith) และ นายสงกาน วินิตแก้วพาวัน อายุ 27 ปี (Mr.Songkane Vitnitkeophavanh) ทั้งคู่ปัจจุบัน ทำงานที่เดียวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในตำแหน่ง Controller, Approach Center Lao Air Traffic Management (LATM), Wattay International Airport, Lao PDR. ให้สัมภาษณ์ “ก้านบัว-พลัส” นายอานัน กล่าวว่า ตนเองเป็นคนเมืองไซยะบุรี แต่มาทำงานที่ท่าอากาศยานฯ วัดไต รู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มมากที่สุดที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของ ประเทศไทย ซึ่งพ่อและแม่และญาติๆ ก็ดีใจเช่นกัน ตนไม่คิดมาก่อนว่าจะมีวันนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกคนท่าน รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีฯ อ.มนัสวี สมเพชร และอาจารย์อื่นๆ ทุกคนมีความรู้ความสามารถมาก เพราะทุกท่านได้ทำงานเกี่ยวกับการบินที่กรุงเทพฯ มาก่อน ตนเองได้ความรู้มากมาย และจะบอกรุ่นน้องๆ ให้มาเรียนที่นี่และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับประเทศลาวต่อไป

          ส่วน นายสงกาน กล่าวว่า ดีใจมากญาติพี่น้องและพ่อแม่ ไม่ได้มาด้วยเพราะเฮ็ดเวียก (ทำงาน) ในต่างประเทศ ส่วนคุณพ่อก็ทำงานที่สนามบินมาก่อนการมาเรียนที่ราชภัฏเชียงรายได้ ความรู้มากมายและขอบคุณอาจารย์ทุกท่านสอนดีมากๆ เพราะท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่สอนโดยตรงและได้ปฏิบัติจริง และนับเป็นบุญเหลือหลายปลื้มใจมากที่จะได้เข้ารับปริญญาที่ พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ของเมืองไทย ชอบเชียงรายมาก สาวก็สวย อาหารการกินเหมือนๆ ทางบ้านมี โอกาสจะกลับมาเรียนอีกและจะบอกคนอื่นๆ ให้มาเรียนที่ ม.ราชภัฏเชียงราย ส่วน น.ส.รจนา โป บัณฑิตชาวกัมพูชา ไม่สามารถติดต่อสัมภาษณ์ได้ คาดว่าก็มีความรู้สึกคล้ายๆ กันกับเพื่อนๆ

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  98 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th