ฟ้อนสวยเหมือนน้ำไหล ถวายอาลัยสูงสุด มร.ชร.ร่วมราชพิธี “ประวัติศาสตร์”
ฟ้อนสวยเหมือนน้ำไหล ถวายอาลัยสูงสุด มร.ชร.ร่วมราชพิธี “ประวัติศาสตร์”


เมื่อวันที่ : 2017-10-26 12:03:50

ฟ้อนสวยเหมือนน้ำไหล

ถวายอาลัยสูงสุด

มร.ชร.ร่วมราชพิธี “ประวัติศาสตร์”

 

          วันประวัติศาสตร์ชาติไทย มร.ชร.มหาวิทยาลัยของประชาชน คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมน้อมเกล้าถวายอาลัยครั้งสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักศิลปะฯจัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” หลายสาขาเพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 สื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพหลายๆ ด้าน ทั้งการฟ้อนรำ ระบำเชียงแสนชุด “ยอสาดารารัตน์” และอีก 2 ชุดย่อย จาก นศ.หญิง 100 ชีวิต อันเป็นการถวายขั้นสูงสุดเพื่อน้อมถวายเสด็จสู่สวรรคาลัย

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยเกี่ยวกับการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค) ที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย ว่า คณะผู้บริหารและบุคลกร ในหน่วยงานและส่วน ราชการต่างๆ จะเข้าร่วมพิธีอันสำคัญทางประวัติศาสตร์กับจังหวัดเชียงรายด้วย และก่อนหน้านี้ของทางมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในหลายๆ ส่วนในการเตรียมงานกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมาตลอด โดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญเช่นกัน ซึ่งแตกต่างกันออกไปเพราะเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนและช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับชุมชนในจังหวัดเสมอมา” อธิการบดีฯ กล่าว

          สำหรับกิจกรรมนั้น อ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนาธรรม ได้เคยให้รายรายละเอียด มี 2 กิจกรรมใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

          1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ เรื่อง “อัคร ศิลปิน” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. จะจัดนิทรรศการหลายสาขา เช่น ด้านทัศนศิลป์ (จิตร ประติมากรรม ถ่ายภาพ หัตถศิลป์) ดนตรี, พระราชนิพนธ์, วรรณศิลป์, วาทศิลป์, และ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในเรื่องต่างๆ

          2.การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม ณ บริเวณสถานที่จัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีฯ ในครั้งนี้ โดยน้อมถวาย ความอาลัย ด้วยฟ้อนรำ ชื่อชุด “ยอสาดารารัตน์” ซึ่งเป็นการ ฟ้อนที่นำศิลปะฟ้อนระบำเชียงแสน โดยใช้ดอกดารารัตน์เป็น อุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยมี นายศิวัชโณทัย กุคำใส และ เสฐฏวุฒิ วุฒิ ชมรมดุริยนาฎศิลป์ เป็นผู้ฝึกสอน โดยได้ฝึกซ้อมการแสดงมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมใหญ่สถานที่จริงมาแล้ว ซึ่งมีช่างฟ้อนจำนวน 100 คน เป็นนักศึกษาหญิงจาก 14 คณะ/สำนัก / วิทยาลัย จาก มร.ชร.

          นายศิวัชโณทัย กล่าวว่า ในครั้งนี้ยังมีการแสดงอื่นๆ ประกอบ ด้วย 3 องค์ด้วยกัน ได้แก่ องค์ที่ 1 เทวาอาลัย องค์ที่ 2 นกหัสดีลิงค์ และองค์ที่ 3 ยอสาดารารัตน์ (องค์หลัก) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 การแสดงชุดนกหัสดีลิงค์ ที่เชื่อว่าจะนำพระผู้มีบุญญาธิการไปสู่สรวงสวรรค์ และชุดการฟ้อนรำ “ยอสาดารารัตน์” ซึ่งจัดว่าเป็นการฟ้อนรำถวาย ขั้นสูงสุดจะให้พลิ้วไหวเหมือนสายน้ำไหล เพื่อผู้มีพระบารมีในแผ่นดิน และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  62 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th