มร.ชร.-รัฐ-ประชาชน ถวายอาลัย “ทำดีเพื่อพ่อ” พลัง “จิตอาสา” ลอก “หนองบัว” อีกครั้ง
มร.ชร.-รัฐ-ประชาชน ถวายอาลัย “ทำดีเพื่อพ่อ” พลัง “จิตอาสา” ลอก “หนองบัว” อีกครั้ง


เมื่อวันที่ : 2017-10-18 19:40:47

มร.ชร.-รัฐ-ประชาชน ถวายอาลัย

“ทำดีเพื่อพ่อ”

พลัง “จิตอาสา” ลอก “หนองบัว” อีกครั้ง

 

          มร.ชร.ระดมสรรพกำลังอีกรอบทั้งภาครัฐ - ประชาชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ทั้งจาก สนง.คุมประพฤติเชียงราย รวมพลังฟื้นฟูแหล่งน้ำ กำจัด “จอก- แหน” หนองบัว สวนสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 21-22 ต.ค.นี้ เพื่อทำความดีถวายอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 และสนองนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ” ชี้รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์แหล่งน้ำ อนาคตจะเป็นแหล่งออกกำลังกายและท่องเที่ยวสำคัญของเชียงราย

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะ จัดกิจกรรมตามโครงการ “โครงการประชารัฐรวมใจกำจัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 -22 ตุลาคม นี้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณหนองบัวใหญ่ อ่างเก็บน้ำในบริเวณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อทำความดีด้วยจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย รวมทั้งสนองนโยบายประชารัฐรวมใจของรัฐบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” อีกด้วย

          ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ ผช.อธิการบดี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่คนทั่วไปรู้จักโครงการกำจัดจอก-แหน และสวะ ริมหนองบัว สวนสมเด็จฯ มร.ชร. โดยจะมีคณะผู้บริหารและทหารตัวแทนจากมณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายฯ) คณะกรรมการผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านดู่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านต่างๆ ในตำบลบ้านดู่เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนครั้งแรก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองบัวดังกล่าว กำลังมีปัญหาตามมาอีกเพราะวัชพืชเติบโตเร็วมากอาจทำให้น้ำตื้นเขินได้ในอนาคตจากการสะสมของสิ่งดังกล่าว

          “สำหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ต.บ้านดู่ อนุเคราะห์เรือ 5 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพและเจ้าหน้าที่, ตชด.327อ.แม่จัน จ.เชียงราย อนุเคราะห์เรือและกำลังพล, สำนักงานคุมประพฤติเชียงรายสนับสนุนจิตอาสา 20 คน, องค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษากลุ่มจิตอาสาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มีจิตอาสาจากที่ต่างๆ จะเข้าร่วมบำเพ็ญ ประโยชน์ในการทำความดีครั้งนี้ด้วย” ผช.อธิการบดีฯ กล่าว

          ก่อนหน้านี้ อธิการบดี มร.ชร. เคยให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองบัวนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญของ มร.ชร. และอีก 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หากไม่การร่วมใจกันพัฒนาอาจมีปัญหาการตื้นเขินและขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงและมีประชากรผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขในวันนี้

          “ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะทำการขุดลอกและปรับปรุงให้เป็น “รีครีเอชันแนล แอเรีย” (Recreational Area) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลู่ปั่นจักรยาน มีทางเดินรอบหนองบัว และปลูกดอกไม้ที่สวยงาม ต่อไปที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงรายต่อไป ซึ่งจะมีชีวิตชีวามากขึ้น” อธิการบดีฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  38 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th