มร.ชร.น้อมเกล้าฯ “สมเด็จย่า”ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
มร.ชร.น้อมเกล้าฯ “สมเด็จย่า”ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง


เมื่อวันที่ : 2017-10-17 21:13:35

 

มร.ชร.น้อมเกล้าฯ “สมเด็จย่า”

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

 

          มร.ชร. เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ต.ค. นี้ เริ่ม 6 โมงเช้า เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่าฯ” อธิการฯ ชี้ทุกหน่วยงานในมร.ชร.พร้อมใจร่วมเทิดพระเกียรติด้วยขบวนล้านนาเต็มรูปแบบ เผยที่สวนสมเด็จฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศที่น่าสนใจ และแหล่งออกกำลังกาย พักผ่อน ทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามใกล้ตัวเมือง

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย จะจัดพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง) ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย (อ่างเก็บน้ำหนองบัว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณของ มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่าที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระตำหนักดอยตุงเป็นที่ประทับที่จังหวัดเชียงรายเพื่อการทรงงาน “โครงการพัฒนาดอยตุง” โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2531 จนเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2538 ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ และประชาชนชาวเชียงรายดีขึ้นและยังทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักในระดับสากล

          “สำหรับสวนสมเด็จฯ นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับผิดชอบของ มร.ชร. และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชนุสาวรีย์ ของสมเด็จย่าฯ อันเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่การเคารพและสักการะของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งสร้างความใกล้ชิดและผูกพันกับคนเชียงรายและบุคลากรของ มร.ชร. ด้วย

          ปัจจุบันสวนสมเด็จฯ ยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาทางธรรมชาติที่สำคัญและที่ออกกำลังกายและที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอีกแห่งใกล้ตัวเมือง จึงขอเชิญทุกองค์กรในจังหวัดเชียงรายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยทั่วกัน” อธิการบดีฯ มร.ชร. กล่าว

          สำหรับขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ปีนี้จะมีขบวนแห่ขันดอก รับผิดชอบโดยศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะแต่งกายชุดนักศึกษา มร.ชร. อุ้มหรือถือเครื่องราชสักการะ ตามด้วยขบวนของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนขบวนองค์การบริหารนักศึกษา ตามด้วยขบวนของนักศึกษาทุกคณะ ทั้ง 14 คณะ สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ฯ ต่างๆ ตามที่กำหนด จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกคนทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยการแต่งกาย ชุดพื้นเมืองที่เหมาะสม ส่วนนักศึกษาแต่งเครื่องแบบและชุดสูท


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  120 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th