เทคโนอุตฯ มร.ชร.- “กบนอกกะลา” เทิดพระเกียรติ ร.9 “ทำอย่างพ่อให้ ให้อย่างพ่อทำ”
เทคโนอุตฯ มร.ชร.- “กบนอกกะลา” เทิดพระเกียรติ ร.9 “ทำอย่างพ่อให้ ให้อย่างพ่อทำ”


เมื่อวันที่ : 2017-10-15 17:43:16

เทคโนอุตฯ มร.ชร.- “กบนอกกะลา”

เทิดพระเกียรติ ร.9

“ทำอย่างพ่อให้  ให้อย่างพ่อทำ”

 

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร. ร่วมกับ บ.ทีวีบูรพา และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย มอบหนังสือการ์ตูนสาระความรู้ “กบนอกกะลา” 8 หมื่นเล่ม ค่าราว 12 ล้าน แก่ 110 ร.ร.ในเชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9  ภายใต้กิจกรรม “ทำอย่างพ่อให้ ให้อย่างพ่อทำ”

          เมื่อวันที่ 9 ต.ค. เวลา 09.30 น. ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  อ.สิปราง เจริญผล รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผอ.และครูจากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.เชียงราย 110 โรงเรียน ที่เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือการ์ตูน “กบนอกกะลา” ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ มร.ชร. ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีวีบูรพา โดยมี อ.สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระเป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะเทคโนโลยีอุตฯ และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบหนังสือการ์ตูนที่มีสาระความรู้จากสารคดีชื่อดังทางโทรทัศน์เรื่อง “กบนอกกะลา” จำนวน 80,000 เล่ม มูลค่าประมาณ 12,000,000 บาท มอบให้แก่ห้องสมุด ร.ร. และหน่วยงานที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 110 ร.ร ละ 500 เล่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ในชื่อกิจกรรมว่า “ทำอย่างพ่อให้ ให้อย่างพ่อทำ”

          อ.สิปราง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. โดยรับหนังสือที่ บ.ทีวีบูรพาส่งมาให้กับคณะเทคโนโลยีอุตฯ มร.ชร. และการจัดเรียงชุดหนังสือให้โรงเรียนต่างๆ โดยกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร. จำนวน 80 คน ที่อาคารสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นพิธีมอบหนังสือสาระความรู้ “กบนอกกะลา” ให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 110 โรงเรียนดังกล่าว  


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  61 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th