สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. เจ๋ง รางวัล IPv6 บริการเว็บ-อีเมล-โดนเมนฯเลิศ!
สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. เจ๋ง รางวัล IPv6 บริการเว็บ-อีเมล-โดนเมนฯเลิศ!


เมื่อวันที่ : 2017-10-09 19:26:14

 

สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. เจ๋ง

รางวัล IPv6

บริการเว็บ-อีเมล-โดนเมนฯเลิศ!

 

         สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร.รับรางวัล “IPv6 Awards 2017” หน่วยงานที่ให้บริการในระดับมาตรฐานด้าน เว็บไซต์ อีเมล โดเมนเนม และด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงดิจิทัลฯ ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเตรียมเข้าสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต อย่างสง่างาม

         ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการประกวด “หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6” ซี่งจัดโดยกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2559–2561) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 กระทรวงดิจิทัลฯ จึงจะจัด ให้มีการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดย หน่วยงานต้องดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.บริการเว็บไซต์ (Website) 2.บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 3.บริการโดเมนเนม (DNS) และ 4.การเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประเมินความพร้อมการใช้บริการทั้ง 4 ดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 1 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยบริการทั้งหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80% ภายในช่วงเวลา ดังกล่าว” ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าว

         ผศ.ประทัย กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้ ทีมงานเป็นศูนย์ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยทีม มร.ชร. สามารถดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 1.บริการเว็บไซต์ (Website)  2.บริการจดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-mail)  3.บริการโดเมนเนม (DNS) 4.การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) โดยบริการทั้งหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80% ภายในช่วงเวลา ดังกล่าว มร.ชร. ได้รับรางวัลลำดับที่ 27 จาก 54 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินจากทั่วประเทศ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  77 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th