ผู้ว่าฯ ปลื้ม นศ. จิตอาสา มร.ชร.-ปชช. 18 อำเภอ กว่า 7.4 หมื่นคน ร่วม “พระราชพิธีถวายพระเพลิง” ร.9
ผู้ว่าฯ ปลื้ม นศ. จิตอาสา มร.ชร.-ปชช. 18 อำเภอ กว่า 7.4 หมื่นคน ร่วม “พระราชพิธีถวายพระเพลิง” ร.9


เมื่อวันที่ : 2017-10-09 18:47:52

 

ผู้ว่าฯ ปลื้ม นศ. จิตอาสา มร.ชร.-ปชช. 18 อำเภอ

กว่า 7.4 หมื่นคน

ร่วม “พระราชพิธีถวายพระเพลิง” ร.9

 

         ผวจ.เชียงราย ตรวจความเรียบร้อยสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ที่ มร.ชร. พร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาและประชาชนจิตอาสา ที่ช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน ที่หอปรัชญา ร.9 และพร้อมมอบสิ่งของ ระหว่าง 7 – 12 ตุลาคม นี้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจจากพสกนิกร ทั้ง 18 อำเภอในเชียงราย 74,471 คน

         เมื่อเร็วๆ นี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ. เชียงราย และคณะได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยสิ่งของ ที่พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรง พระราชทานให้แก่จิตอาสาช่วยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และให้กำลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสา มร.ชร. จำนวน 50 คน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีกจำนวนหนึ่ง ที่ช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน โดยมี ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู, ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี, ผศ.สุทัศน์ คล้าย สุวรรณ รองอธิการบดี และ นายเกษม มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้ง 18 อำเภอในเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม นี้

         ผวจ.เชียงราย ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร มร.ชร. และ ผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ที่จะร่วมกันน้อมถวายความอาลัยในวันที่ 26 เดือนนี้ ที่มีส่วนช่วยให้งานพระราชพิธีฯ ของจังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตามที่ทุกฝ่ายได้เตรียมงานกันอย่างเต็มที่เพื่องานอันสำคัญในครั้งนี้

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพสกนิกรชาวเชียงรายที่ได้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 จำนวน 74,471 คน แยกเป็นอำเภอเมือง8,823 คน แม่จัน 6,113 คน แม่สาย 4,721 คน แม่สรวย 6,287 คน แม่ลาว 2,902 คน แม่ฟ้าหลวง 4,625 คน เทิง 4,797 คน พญาเม็งราย 2,365 คน ขุนตาล 1,607 คน พาน 6,608 คน ป่าแดด 2,169 คน เวียงชัย 3,575 คน เวียงป่าเป้า 4,024 คน เวียงแก่น 1,766 คน เชียงแสน 3,161 คน เชียงของ 5,222 คน เวียงเชียงรุ้ง 2,459 คน และอำเภอดอยหลวง 2,747 คน

         โดยแบ่งเป็น 8 งาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ 17,929 คน งานด้านประชาสัมพันธ์ 4,051 คน งานโยธา 5,996 คน งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 1,374 คน งานบริการประชาชน 27,909 คน งานแพทย์ 6,970 คน งานรักษาความปลอดภัย 7,632 คน และงานจราจร 2,625 คน รวม 74,471 คน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  27 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th