มร.ชร. รับ นศ. ใหม่ ปี’61 แล้ว ทุกคน 1 สิทธิ์ 1 ที่ “ระบบใหม่” ทั่วไทยพร้อมกัน!
มร.ชร. รับ นศ. ใหม่ ปี’61 แล้ว ทุกคน 1 สิทธิ์ 1 ที่ “ระบบใหม่” ทั่วไทยพร้อมกัน!


เมื่อวันที่ : 2017-10-05 20:38:54

มร.ชร. รับ นศ. ใหม่ ปี’61 แล้ว

ทุกคน 1 สิทธิ์ 1 ที่

“ระบบใหม่” ทั่วไทยพร้อมกัน!

 

          มร.ชร.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2561 ระดับ ป.ตรี แล้วตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ในหลายคณะ หลายสาขา พร้อมระบบใหม่ TCAS เหมือนกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐและที่ประชุมอธิการบดีฯ แก้ปัญหานักเรียนวิ่งรอกสมัคร ทุกคนมี 1 ที่ 1 สิทธิ์ เท่าเทียมกัน บอกลาคนที่เลือกหลายที่ทำให้คนอื่นเสียโอกาส สมัครเลยที่ http://admission.crru.ac.th

          ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะผู้กำกับสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษาหน้า 2561 มร.ชร. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะมีการเปิดรับนักศึกษารูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น คือ ระบบ TCAS ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และที่ประชุมอธิการบดีฯ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสมัครเรียน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายรอบเพราะที่ผ่านมาแต่ละแห่งจะเปิดรับนักศึกษาไม่ตรงกันเวลาประกาศผลทำให้บางคนมีชื่อปรากฏมีสิทธิ์เข้าเรียนหลายแห่ง ซึ่งทำให้มีปัญหาในการรายงานตัวและยังทำให้นักเรียนคนอื่นเสียโอกาสในการเข้าเรียนด้วย ขณะนี้ทาง มร.ชร. ก็ได้เปิดรับสมัครแล้ว สามารถสมัครได้ที่ http://admission.crru.ac.th

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.ชร. เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาครั้งนี้จะเหมือนๆ กับทุกมหาวิทยาลัย ในประเทศครั้งแรก ครั้งที่ 1/1 เรียกว่า รอบ “พอร์ตโฟลิโอ” (Portfolio) โดยนักเรียนจะสามารถสมัครได้ไม่จำกัดมหาวิทยาลัยในประเทศตามที่ต้องการซึ่งขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ ถ้าหากได้ที่ใดที่หนึ่งตกลงรับเข้าเรียนแล้ว ก็ให้ยุติเพียงแค่นั้นคือ 1 คน 1 สิทธิ์ เพื่อ ป้องกันมิให้ไปแย่งที่เรียนคนอื่น

          “อย่างไรก็ตามการรับสมัครเข้าเรียนของ มร.ชร. ในรอบต่อไปก็ยังคงมีระบบโควตา ระบบรับตรงร่วม และระบบอิสระเหมือนเดิม ซึ่งจะประกาศเป็นครั้งคราวไปลูกหลานประชาชนในท้องถิ่นก็ยังมีโอกาสเท่าเทียมทางด้านการศึกษาต่อไป” ผอ.สำนักส่งเสริมฯ กล่าว

          สำหรับ มร.ชร. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 (เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) ดังนี้

          1.ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 15 พ.ย. 2560 จำนวน 12 คณะ 42 สาขาวิชา

          2.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี ) เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.-15 ธ.ค.2560 จำนวน 13 สาขาวิชา

          3.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.- 2560-10 ก.พ. 2561 จำนวน 7 คณะ 11 สาขาวิชา สมัครได้ที่ http://admission.crru.ac.th ผู้สงสัยเกี่ยวกับ TCAS ดูรายละเอียดได้ทาง Google.com

          TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  1191 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th