คณบดีฯ มร.ชร.-อธิการฯ ปลื้ม นศ.มนุษย์ฯ สุดเก่ง ครองรางวัลทุกเวทีแข่ง!
คณบดีฯ มร.ชร.-อธิการฯ ปลื้ม นศ.มนุษย์ฯ สุดเก่ง ครองรางวัลทุกเวทีแข่ง!


เมื่อวันที่ : 2017-10-02 22:39:13

คณบดีฯ มร.ชร.-อธิการฯ ปลื้ม

นศ.มนุษย์ฯ สุดเก่ง

ครองรางวัลทุกเวทีแข่ง!

 

          นศ.คณะมนุษย์ฯ สุดเก่งได้รางวัลทุกเวที เริ่มจากระดับท้องถิ่น -ภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งภาษาจีน ไทย และเกาหลี  ชื่อ มร.ชร. กระฉ่อนไปทั่ว การประกวดสุนทรพจน์ “ถวายงานผ่านภาษา” เทิดทูน ร.9 ที่ผ่านมาได้รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งระดับชาติ 4 พ.ย.นี้ ส่วน “เรียงความภาษาเกาหลีระดับชาติ” ใช่ย่อยรับรางวัลชมเชย ทิ้งคู่แข่งจากหลายมหาวิทยาลัย อธิการบดีปลื้ม “อาจารย์เก่ง นักศึกษาก็เก่งด้วย”

          อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า คณะมนุษย์ฯ ได้ส่งเสริมคณาจารย์ทุกสาขาและนักศึกษาในทุกๆ สาขาวิชาเอก เพื่อให้ได้มีโอกาสแสดงออกในทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลกรในคณะรวมทั้งนักศึกษาในทุกระดับด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าประกวดแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา จะพบว่าแต่ละปีองค์กรต่างๆ ได้มีเวทีเพื่อเปิด โอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่งเข้าประกวดในกิจกรรมมากมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ทั้งนี้คณะมนุษย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้เต็มที่ และ พบว่านักศึกษาของคณะจะได้รับรางวัลมากมายในระดับชาติ และภูมิภาครวมไปถึงท้องถิ่นด้วย

          “เมื่อสัปดาที่ผ่านมา น.ส.อายิว มาเยอะ น.ศ.ปี 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ฯ มร.ชร. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายนัฐพล รักชาติ น.ศ. ปี 2 โปรแกรมเดียวกันนี้ก็ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน กล่าว “สุนทรพจน์ภาษาจีน” ระดับอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี อ.ดร.สมยศ จันทร์บุญ ผอ.ศูนย์จีนศึกษา มร.ชร. พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้” คณบดี กล่าว

          อ.ดร.สหัทยา กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ถวายงานผ่านภาษา” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบคัดเลือกภาคเหนือ หัวข้อ “พอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันจะเป็นสุข” ชนะเลิศได้แก่ นายสมชาย ทุนมาก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรัตนโชค ผาคำ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนาวิน ฉิมพลี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.ชญานิศ บุญภัคดี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายนัธวินทร์ ทองย้อย จาก มน. ผู้ได้รับทั้ง 5 คนจะเป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

          “และก่อนหน้านี้ น.ส.เพ็ญทิพย์ เริ่มศรี นักศึกษาโปรเเกรมวิชาภาษาเกาหลี ได้รับรางวัลชมเชยในการเเข่งขัน “ประกวดเรียงความภาษาเกาหลีระดับประเทศ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อ.ดร.สหัทยา กล่าว

          รายงานข่าวเปิดเผยว่า คณบดีคณะมนุษย์ฯ ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รางวัลต่างๆ ดังกล่าว เข้าพบและรายงาน ให้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ทราบถึงรางวัลที่ได้ ครั้งนี้ ซึ่งอธิการบดี กล่าวว่า แสดงให้เห็นว่า อาจารย์เก่ง นักศึกษาก็เก่งด้วย สะท้อนให้เห็นศักยภาพของเราจึงได้รับรางวัล ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คนในครั้งนี้ด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  119 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th