ทูบี-หลากหลาย- “ดร.วรินทรีย์” เลิศ! โดดเด่น 3 รางวัลระดับชาติ มร.ชร.
ทูบี-หลากหลาย- “ดร.วรินทรีย์” เลิศ! โดดเด่น 3 รางวัลระดับชาติ มร.ชร.


เมื่อวันที่ : 2017-10-01 20:36:36

ทูบี-หลากหลาย-“ดร.วรินทรีย์”

เลิศ! โดดเด่น

3 รางวัลระดับชาติ มร.ชร.

          ชมรมทูบีฯ-สถาบันหลากหลายฯ-ดร.วรินทรีย์ฯ มร.ชร. รับ 3 รางวัล ระดับชาติ มีผลงานปฏิบัติเป็นเลิศโดดเด่น “BEST PRACTICE AWARDS 2017” จาก องคมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทยฯ พร้อมนำตัวแทนชมรมทูบีฯสร้างความฮือฮาบนเวที

          ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศ กทม. เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 14.35 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรและบุคคล รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017” ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย, รางวัลไทย, สถาบันพัฒนาศักยภาพเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งนี้เพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนและบุคคลต่างๆ หลายสาขา จากทุกภาคทั่วประเทศ ร่วม 100 คน ที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำความรู้ที่ทำไปปฏิบัติจริงได้ มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการฯจึงเห็นควรประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชนเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้รับรางวัลครั้งนี้ 3 รางวัล ทั้งประเภทองค์กรและบุคคล ได้แก่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. (แห่งแรกในประเทศไทย) ระดับรักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนประเภทบุคคล 1 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ ฐานะเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วันฯมร.ชร. สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

          “ในการเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ผศ.สุรพล เวียงนนท์ รองประธานชมรมทูบีฯ มร.ชร. ที่เป็นกรรมการรับผิดชอบและสนับสนุนชมรมฯ มาตั้งแต่เริ่มต้นถึง 15 ปี ได้เป็นตัวแทนอธิการบดีฐานะประธานชมรมฯ เข้ารับแทน ส่วนสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ อ.ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผอ.สถาบันฯ เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

          นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่ร่วมเดินทางไปร่วมงานและปรากฏตัวบนเวทีในวันดังกล่าวในขณะที่ ผศ.สุรพล ขึ้นรับรางวัลเพื่อแสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมของชมรมทูบีฯ ทำให้ผู้ร่วมงานในหอประชุมต่างตื่นเต้นและทึ่งไปตามๆ กันทั้งนี้เลขาฯ ชมรมฯ ได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานก่อนนี้แล้ว ประกอบด้วย ผศ. เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี รองประธานชมรมฯและวิชาการ น.ส.พิกุล ชัยชนะ นายเรวัฒน์ รอดเอียด (ช่างภาพ) เจ้าหน้าที่ชมรมฯ พร้อมทั้งนักศึกษาอาสาสมัครชมรมฯประกอบด้วย น.ส.กรกนก สังข์ทอง (มีน-ประธานแกนนำกลุ่ม) วลัยลักษณ์ บัวบุญ, สุรตา ผลชู, ธนากร แสนคำสอ, วรุณ เตบุญมี และณัฐกิตติ์ สุภารัตน์


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  68 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th