ม.ราชภัฏเชียงรายอินเตอร์ ต่างชาติร่วม 600 เรียนดอกเตอร์-โท-ตรี-ประกาศฯ
ม.ราชภัฏเชียงรายอินเตอร์ ต่างชาติร่วม 600 เรียนดอกเตอร์-โท-ตรี-ประกาศฯ


เมื่อวันที่ : 2017-09-27 20:12:06

ม.ราชภัฏเชียงรายอินเตอร์

ต่างชาติร่วม 600

เรียนดอกเตอร์-โท-ตรี-ประกาศฯ

 

          เปิดจำนวนนักศึกษาต่างชาติทีเรียนใน มร.ชร.ปี 60 ทั้งระดับดอกเตอร์ ป.โท. ป.ตรี และประกาศนียบัตร ร่วม 600 คน ผช.อธิการ เผยมี MOU มากมาย ในเอเชียและออสเตรเลีย ส่วนในจีนมากที่สุด อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยในหลายมณฑล ส่วนออสเตรเลียจะส่ง นักศึกษา 10 คน มาฝึกสอนที่เชียงราย เดือน ก.พ.ปีหน้านี้

          อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผช. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มร.ชร มี MOUมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในเขตเอเชียและออสเตรเลียอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) ได้มีนักศึกษามาเรียนที่ มร.ชร. ในระดับต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับปริญญา เอก - โท - ตรี และระดับประกาศนียบัตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในแต่ละปีมีเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันเราก็ส่งนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนไปที่จีนด้วย รวมทั้งอาจารย์ไปที่สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่งเช่นเดียวกัน

          “สำหรับที่ออสเตรเลียนั้นจะมีนักศึกษาไทยและออสเตรเลีย แลกเปลี่ยนการฝึกงานและฝึกสอนกัน ตามแผน นิวโคลัมโบ แพลน ที่ตั้งขึ้นใหม่จากแผนเดิม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า 2561 จะมี นักศึกษาจากออสเตรียเลีย จำนวน 10 คน มาฝึกสอนที่เชียงรายของเราด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยที่เราทำ MOU นั้น คือ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ที่ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เพราะเขาเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษาของเรา” ผช.อธิการบดี กล่าว

          ส่วนกองวิเทศสัมพันธ์ ที่มี อ.ธีรวัฒน์ วังมณี เป็น ผอ. เปิดเผย จำนวนนักศึกษาที่กำลังเล่าเรียนใน มร.ชร. ปีการศึกษา 2560 ว่า มีนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 583 คน แยกตามระดับและสาขา ตามคณะต่างๆ ดังนี้

          คณะครุศาสตร์ (ป.เอก) Doctor of Education จีน 1 ลาว 1-1

          คณะครุศาสตร์ (ป.โท) Master of Education ไต้หวัน 1

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี) Bachelor of  Engineering 1

          คณะมนุษยศาสตร์ (ป.ตรี ) Bachelor of Arts ไม่มี สัญชาติไทย 1 จีน 246 ญี่ปุ่น 1

          คณะมนุษยศาสตร์ (ป.โท) Master of Arts จีน 19 ลาว 1 – 5

          คณะวิทยาการจัดการ (ป.ตรี ) Bachelor of Business Administration จีน 6 ลาว 1

          คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท) Master of Business Administration ลาว 3

          วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ป.ตรี ) Bachelor of Science กัมพูชา 2 ลาว พม่า 2

          สำนักวิชาการท่องเที่ยว (ป.ตรี ) Bachelor of Arts จีน 4-3

          สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี) Bachelor of Science พม่า 1 ลาว 4

          สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (ป.โท) Master of Public Administration ลาว 1

          นักวิชาสังคมศาสตร์ (ป.ตรี ) Bachelor of Arts ลาว 1

          สำนักวิชาสังคมศาสตร์ (ป.โท) Master of Science ลาว1

          คณะมนุษยศาสตร์ (ประกาศนียบัตร) Certificate จีน 32

          สำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม (ประกาศนียบัตร) Certificate จีน 86

          คณะที่รับผิดชอบโปรแกรม หลักสูตร (ประกาศนียบัตร) International Internship Program Certificate จีน 157 คน

          รวมทั้งสิ้น 583 คน (ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2560)


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  125 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th