2 นศ.มนุษย์ฯ -ครุฯ มร.ชร. เวที “สุนทรพจน์” แข่ง 9 ม. เหนือ ช่วยไปเชียร์
2 นศ.มนุษย์ฯ -ครุฯ มร.ชร. เวที “สุนทรพจน์” แข่ง 9 ม. เหนือ ช่วยไปเชียร์


เมื่อวันที่ : 2017-09-26 18:33:26

2 นศ.มนุษย์ฯ -ครุฯ มร.ชร.

เวที “สุนทรพจน์”

แข่ง 9 ม. เหนือ ช่วยไปเชียร์

 

          คณะมนุษย์ฯ มร.ชร. สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ กทม. เชิญผู้สนใจฟังการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ ร.9 ปี 60 ชิงถ้วยพระราชทาน จากโจทย์  “พอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันจะเป็นสุข” และการพูดแบบ “ฉับพลัน” ระดับอุดมศึกษา ฟัง 18 นักศึกษา นักพูดจาก 9 มหา’ลัยในภาคเหนือ  30 ก.ย. นี้ 08.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร. เพื่อเฟ้นหาคนเก่งที่สุดเป็นตัวแทนภาคเหนือไปชิงรางวัลระดับชาติในปีนี้ อย่าลืมไปเชียร์ 2 นักศึกษาคนเก่งตัวแทน มร.ชร.จากคณะมนุษย์ฯและครุศาสตร์

          อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สมาคม นิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะมนุษย์ฯ มร.ชร. จัดการประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ร.9) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ ร.9 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ได้มีเวทีการแสดงออกในวิธีคิดและวิธีการพูดในการเรียบเรียงเรื่องราวที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 จากแนวคิดที่คณะกรรมการ ได้กำหนดให้ซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการพูด โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นรอบคัดเลือก ในเขตภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดเรื่อง “พอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันจะเป็นสุข” ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร.

          สำหรับตัวแทนตัวนักศึกษา มร.ชร. ที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายรัตนโชค ผาคำ โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และ นายชนุตร์ ยานะจิต สังกัดคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 18 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือทั้งหมด

          อ.ดร.สหัทยา กล่าวว่า ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน และ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย กล่าวเปิดงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วย พร้อมมีการแสดงต้อนรับบนเวทีชุด “จันทร์” ก่อนจะดำเนินการแข่งขันต่อไป โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อด้านการกล่าวสุนทรพจน์จากส่วนกลางมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินครั้งนี้ด้วย เช่น ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก และ อ.วันเพ็ญ เซ็นตระกูล

          “กิจกรรมการแข่งขันในวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วงทั้งเช้าและบ่าย ช่วงเช้าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์จากเรื่องที่เตรียมมาจากแนวคิดเรื่อง “พอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันจะเป็นสุข” โดยให้เวลาคนละ 5 นาที เพื่อคัดเลือกผู้ที่ชนะไปพูดและช่วงบ่าย เพื่อแข่งขันในการการกล่าวสุทนพจน์ “แบบฉับพลัน” คนละ 3 นาที ทั้งนี้เพื่อหาคนเก่งที่สุดเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในการกล่าวสุนทรพจน์ ในระดับชาติต่อไป จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าประกวดในครั้งนี้โดยทั่วกัน” คณบดีคณะมนุษย์ฯ มร.ชร.กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  38 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th