นายกสภา-อธิการฯ ฝากข้อคิด 7 เกษียณฯ ทำคุณสังคม-ประเทศชาติ
นายกสภา-อธิการฯ ฝากข้อคิด 7 เกษียณฯ ทำคุณสังคม-ประเทศชาติ


เมื่อวันที่ : 2017-09-24 22:20:42

นายกสภา-อธิการฯ ฝากข้อคิด

7 เกษียณฯ

ทำคุณสังคม-ประเทศชาติ

 

          นายกสภา-อธิการ ฝากข้อคิด 7 เกษียณ ทำคุณสังคม-ประเทศชาติ ศ.มนัส-ศรชัย-ผู้นำ สูงสุด.มร.ชร.บอกสับสนทั้งดีใจ-เสียใจ-เสียดาย เมื่อถึงวันนี้แต่ยินดี ที่ทุกคนเป็นอิสระ เอ่ยปาก ชมว่า เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังในความเสียสละทุ่มเท พร้อมฝากข้อคิด ใช้ช่วยสังคมและประเทศชาติ ส่วนพรุ่งนี้ (26 ก.ย.) เชิญ บุคลากรทุกคนพร้อมแสดง “มุทิตาจิต” ที่กาสะลองคำ

          ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 09.35 น. ศ.(กิตติคุณ) ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภาฯ รักษาการในตำแหน่งนายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของ มร.ชร. ประจำปี 2560 จำนวน 7 คน คือ 1.ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า 2.ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล คณะครุศาสตร์ 3.นางดรุณี พิมสาร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 4.นายสายโรจน์ พินิจ คณะวิทยาการจัดการ 5.นายถนอม มณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.รัตนา นามบุญ 7.นางระมัด ทองบัวร่วง กองอาคารสถานที่ ก่อนเริ่มพิธีนอกจากมีดนตรีเดี่ยวแซกโซโฟนผสานคีบอร์ด โดย อ.พุทธพร ลี้วิเศษ และ อ.อดิเรก เกตุพระจันทร์ อ.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ด้วย

          พิธีเริ่มด้วยการกล่าวลำนำกลอนประกาศเกียรติคุณ โดย อ.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา อ.สังกัดคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นผู้กล่าวสดุดี ต่อการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณฯ ดังกล่าว โดย ศ.(กิตติคุณ) ดร.มนัส และคณะกรรมการสภาฯ ในเวลาต่อมา

          ศ.(กิตติคุณ) ดร.มนัส กล่าวว่า การแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการว่า วันนี้ตนเองรู้สึกสับสน ปรกติจะไม่มีความสุขกับงานประเภทนี้ เพราะวันนี้ผมเองมีทั้งความดีใจ เสียใจ ใจหาย และเสียดายไปพร้อมๆ กัน ดีใจตรงที่ทุกท่านได้เป็นอิสระ อยากจะทำอะไรก็ได้ทำต่อไปนี้ เสียใจ เสียดายบุคลากรที่เคยอุทิศตนอุทิศเวลา ต้องมาอำลาจากไปเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลา ใจหายตรงที่เคยร่วมทำงานกันมาแล้วต้องอำลากันไป

          “ก็ขอให้ท่านทั้งหลายใช้เวลาอย่างมีความสุขและขอให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” อุปนายกสภาฯ กล่าว

          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณงามความดีของพี่ๆ ทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ เป็นเรื่องที่ดีงามและยิ่งใหญ่ให้แก่รุ่นน้องเป็นเยี่ยงอย่าง ในการพัฒนามหาวิทยาลัย รู้สึกเสียดาย และใจหาย เพราะบางคนยังหนุ่มแน่น ความสามารถและจะขอถอดบทเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องในการทำงานต่อไป” อธิการบดี กล่าว

          สำหรับในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ย.) เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณฯ ทั้ง 7 คน ที่หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร. จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงานครั้งนี้โดยทั่วกัน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  32 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th