หอปรัชญา ร.9 หอม! เล็งจัด “วันเดย์ทริป”
หอปรัชญา ร.9 หอม! เล็งจัด “วันเดย์ทริป”


เมื่อวันที่ : 2017-09-20 21:53:43

หอปรัชญา ร.9 หอม!

เล็งจัด “วันเดย์ทริป”

 

          หอปรัชญา ร. 9 เนื้อหอมตั้งแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการ หลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกขอใช้บริการแล้ว ประเดิมด้วยอบรมสัมมนาระดับเอเชียแปซิฟิก ต่อด้วยสัมมนาการท่องเที่ยววิถีชาติพันธุ์ในเชียงราย พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผอ.ปลื้มได้ลองระบบก่อนเปิดเป็นทางการ พร้อมกับไกด์จากสำนักวิชาการท่องเที่ยว กรรมการบริหารหอฯ วางแผนประชาสัมพันธ์เป็นระบบ อนาคตหวังเป็นแหล่งหารายได้พร้อมจัด “วันเดย์ ทริป” ภายใน ม. ชี้มีของดีมีคุณค่ามากมายอยู่ที่มหาวิทยาลัย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอปรัชญา รัชกาล ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้เปิดบริการบางส่วนแล้วอย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะชั้นล่างที่เป็นห้องประชุมและห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมทางวิชาการครั้งแรกที่เปิดบริการ คือ การจัดงานเพื่อบริการวิชาการของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. ร่วมกับ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ได้จัดอบรมระดับนานาชาติ กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เมื่อ 18-22 กันยายน และคาบเกี่ยวกับงาน “วิถีไทยชุมชนชาติพันธุ์เชียงราย” 19 - 20 เดือน เดียวกันที่ผ่านมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวฯ ชร. และในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ชมรมเกษียณฯ มร.ชร. จะจัดกิจกรรมรับน้องผู้เกษียณฯ ที่นี่ด้วย ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของหอปรัชญา ร.9 นี้ คณะกรรมการ กำหนดไว้ราวต้นปีใหม่ เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุด

          อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญา ร.9 เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา จัดว่าเป็นการทดลองระบบของหอปรัชญา ร.9 ไปด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 280 คน และอีก 50 คน ได้เข้าชมนิทรรศการในในส่วนต่างๆ รวมทั้งสภาวิชาการ มร.ชร. อีกจำนวนหนึ่ง โดยการนำของอธิการบดีฯ ทั้งนี้ อ.รักติบูล จันทนุปาน อ.สำนักวิชาการท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาในวิชาเอก จำนวน 14 คน เป็นมัคคุเทศก์นำชมห้องต่างๆ ด้วย ทุกอย่างราบรื่นดี ส่วนคณะผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกจะจัดให้ชมในวันต่อไป” อ.ภูริพัฒน์ กล่าว

          เกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์หอปรัชญา รัชกาล ที่ 9 นี้ ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล คณะกรรมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เคยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าจะมีข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ เพื่อการรับรู้ของประชาชนผ่านสื่อใหม่ในยุคไอที เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ไลน์ โดยจะเริ่มทดลอง ระบบต่างๆ ทั้งห้องแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ ระบบมัลติมีเดีย กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเข้าชม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 นาทีต่อ 1 รอบ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและหาข้อบกพร่องต่างๆ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ก็จะได้เชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก คณะ สำนักวิชาต่างๆ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาจากทุกคณะเข้าชมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลภายในก่อน แล้วจึงจะเชิญ ผอ. และครู นักเรียนจากโรงเรียน ต่างๆ มาเยี่ยมชมต่อไป

          “นอกจากนี้ในวาระพิเศษต่างๆ ยังมีแผนที่จะจัดทำกิจกรรมพิเศษระดับพรีเมี่ยม และการประกวดภาพถ่าย หนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับหอปรัชญา ร. 9 ในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค.นี้ ผู้ชนะการประกวดก็จะได้เผยแพร่นำเสนอผ่านสื่อที่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีแผนจะเชิญสื่อมวลชนสาขา ต่างๆ มาเยี่ยมชมรวมทั้งนักเขียนและบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานด้วย รวมทั้งการจัดเสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรือง “ศาสตร์ของพระราชา” เพื่อให้หอปรัชญา ร.9 เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนอย่างสมบูรณ์” ผศ.ดร.คมสัน กล่าว

          สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาหอปรัชญา ร.9 และผู้บริหารยังได้เสนอให้พัฒนาและปรับปรุงของดีๆ ที่เป็นผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ ที่เรามีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชม เช่น สวนสมเด็จฯ สถาบันความหลากหลายฯ หอดูดาว อาหารพื้นบ้าน ของคหกรรมศาสตร์ ว.การแพทย์พื้นบ้านฯ และอื่นๆ ที่โดดเด่น และควรประสานงานกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในเชียงราย จัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมแบบแพ็กเกจ “วันเดย์ ทริป” ทำของดีๆ ที่เรามีอยู่ให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นอีกทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ มร.ชร. ได้เป็นอย่างดี


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  217 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th