คณะครุฯ-มูลนิธิฯ พระเทพฯ ชี้ โครงการ “ตั้งไข่” ให้โอกาส “เด็กพิเศษ”
คณะครุฯ-มูลนิธิฯ พระเทพฯ ชี้ โครงการ “ตั้งไข่” ให้โอกาส “เด็กพิเศษ”


เมื่อวันที่ : 2017-09-19 22:29:10

คณะครุฯ-มูลนิธิฯ พระเทพฯ ชี้

โครงการ “ตั้งไข่”

ให้โอกาส “เด็กพิเศษ”

 

          ศูนย์บริการนักศึกษา ครุศาสตร์ มร.ชร. ร่วมมือมูลนิธิฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ คัดกรองและค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากผู้ปกครองในเด็ก แต่ละคนใช้วางแผนช่วยเหลือและพัฒนามูลนิธิฯ เผยโครงการ “ตั้งไข่” ได้รับความสำเร็จมาแล้ว การร่วมมือครั้งนี้เชื่อเกิดผลดีแก่เด็กและผู้ปกครองในอนาคต

          อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการ “คัดกรองเพื่อค้นหาความต้องการพิเศษทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียน” เพื่อการคัดกรองและค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน จ.เชียงราย โดยจะให้ความช่วยเหลือให้ผู้ปกครองสามารถค้นหาความผิดปกติหรือความต้องการการ ช่วยเหลือเป็นพิเศษในเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้วางแผนช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการทางร่างกายและ สติปัญญา

          “ประการสำคัญคือทำการคัดกรองด้านภาวะเรื่องบกพร่อง การเรียนรู้ (LD : Learning Disabilities) พัฒนาการ, การสื่อสาร การพูด, การเห็น, การได้ยิน, เชาว์ปัญญา, และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการคัดกรองจำนวน 120 คน ได้แก่โรงเรียนสาธิต (มร.ชร.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงราย เขต4 และโรงเรียนเอกชน ใน จ.เชียงราย” คณบดี คณะครุฯ กล่าว

          ศาสตราจารย์ (ศ.) ศรียา นิยมธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ กล่าวว่า โครงการนี้มูลนิธิฯ มีมุ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขให้ความช่วยเหลือให้ผู้ปกครองสามารถค้นหาความผิดปกติหรือความต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษในเด็กแต่ละคน โดยในปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ “ตั้งไข่” ( We believe you can shine) หรือโครงการ “คัดกรองเพื่อค้นหาความต้องการพิเศษทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียน” ดังกล่าวมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับบริการเป็นจำนวนมากมูลนิธิฯ จึงเห็นว่าควรจัดโครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อไป ในปีนี้จึงขยายบริการไปในภาคต่างเพื่อให้ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนตามภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสที่ดีๆ เท่าเทียมกันเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยการร่วมมือกับ มร.ชร. ในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อเด็กและผู้ปกครองด้วย

          สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ ติดต่อสอบถามและใช้บริการฟรี ได้ที่ 090-9728349


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  41 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th