มร.ชร.พร้อมเปิดต้นปีหน้า หอปรัชญา ร.9 คลังความรู้-“ศาสตร์พระราชา”
มร.ชร.พร้อมเปิดต้นปีหน้า หอปรัชญา ร.9 คลังความรู้-“ศาสตร์พระราชา”


เมื่อวันที่ : 2017-09-14 20:59:06

มร.ชร.พร้อมเปิดต้นปีหน้า

หอปรัชญา ร.9

คลังความรู้-“ศาสตร์พระราชา”

 

          กรรมการหอปรัชญา ร.9 มร.ชร.เตรียมพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการราวต้นปีหน้า เพื่อเป็นคลังความรู้ “ศาสตร์พระราชา” ทุกอย่างมีแผนรองรับชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์และบางส่วนภายในให้สมบูรณ์ก่อนเปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เว้นจันทร์ คณะดำเนินการมีแผนรองรับเต็มที่ จะมีการทดลองระบบก่อนเปิดจริง 18 ก.ย. และ 10 ต.ค.นี้ รับรองแขกต่างประเทศและต้อนรับผู้เกษียณอายุฯ น้องใหม่ มร.ชร. ปี’60

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “หอปรัชญา รัชกาลที่ 9” เพื่อเตรียมความพร้อมในในด้านต่างๆ ก่อนการเปิดบริการอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 4 ฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษา, อำนวยการฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เพราะต่อไปที่นี่ จะมีกิจกรรมต่างๆ เข้ามาเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในอนาคตด้วย เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งในประเทศไทย คาดว่าจะเปิดเป็นทางการราวต้นปีหน้า (2561) ตามแผนที่กรรมการกำหนดโดยจะกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธาน ในพิธี

          “ทั้งนี้เพื่อให้หอปรัชญาดังกล่าวเป็น “แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา” อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้าง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ร.9) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรผ่าน โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั่วทุกภาคจนกลายเป็น “ศาสตร์ของของพระราชา” ที่หลากหลายจนกลายเป็นนโยบายการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน” อธิการบดี กล่าว

          อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญา ร.9 กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นหอที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้ว ยังมีส่วนที่เป็นห้องประวัติของ มร.ชร. ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู เชียงราย จนมาถึงปัจจุบันที่น่าสนใจ

          “รูปแบบการให้บริการของหอปรัชญา ร.9 นั้นจะเปิดให้บริการในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. วันละ 4 รอบ ต่อวัน เพื่อเข้าชมหอดังกล่าว โดยจะใช้เวลารอบละประมาณ 45 นาที จึงจะครบตามรายการที่ต้องการศึกษาเพราะบางห้องมีระบบมัลติมีเดียต่างๆ นำเสนอรวมทั้งผู้เข้าชมจะได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ด้วย เพื่อให้มีความสนุกกับการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีห้องหลายขนาดที่สามารถจัดเป็นห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน สามารถบรรจุคนได้ตามขนาดที่ต้องการ จาก 20-500 คนได้ พร้อมยังจะมีมุมกาแฟแบรนด์ระดับโลก มาไว้บริการแก่ผู้ไปเยี่ยมชมด้วย” ผอ.หอปรัชญาฯ กล่าว

          ด้าน ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล กรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งสภาอุตสาหกรรม สมาคมการท่องเที่ยว, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย รวมทั้งเทศบาลนครเชียงรายและอื่นๆ สามารถเชิญมาร่วมเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามกระแส การท่องเที่ยวศาสตร์ ของพระราชาได้อีกด้วยเพราะมีแห่งเดียวที่เชียงราย

          อ.จรูญ แดนนาเลิศ และ อ.ทศพล พงษ์ต๊ะ กรรมการในกลุ่มเดียวกัน กล่าวในทำนองเดียวกันว่า ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมัคคุเทศก์จิตอาสาที่เป็นนักศึกษาที่พานำชมหอปรัชญา ร.9 ไว้แล้วจำนวน 50 คน ที่เป็นนักศึกษามาจากหลายวิชาเอกเพื่อให้เป็นไกด์ในการให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

          เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หอปรัชญา ร.9 นี้ ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล กล่าวเสริมว่า ได้วางแผนการใช้สื่อไว้แล้วในทุกรูปแบบ ในเชิงภาพลักษณ์ของ หอฯ ร.9 ในรูปแบบการเรียนรู้ มีนิทรรศการหมุนเวียนโดยจะใช้สื่อยุคใหม่ให้เข้าถึงประชาชนและบุคคลภายในให้มากที่ที่สุดซึ่งมีแผนกิจกรรมรองรับแล้วหลายเรื่อง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหอปรัชญา ร.9 แห่งนี้ อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์รอบๆ และภายในหอฯ บางส่วนให้สมบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ ผช.อธิการบดีฯ และทีมงาน เป็นผู้รับผิดชอบ แต่จะมีการทดลองให้บริการก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการ “ประชุมนานาชาติ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก” จัดโดยสถาบันความหลากหลายฯ มร.ชร. ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน นี้ และหลังจากนั้นวันที่ 10 ตุลาคม ชมรมเกษียณอายุฯ มร.ชร. ก็จะใช้เป็นสถานที่รับน้องผู้เกษียณฯ ปีนี้ด้วย เพื่อเป็นการทดลองระบบบางอย่างไปด้วย ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  123 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th