กก.ส่งเสริม มร.ชร. – GOS มอบ แว่นตาฟรี! ของขวัญแด่คนยากเชียงราย
กก.ส่งเสริม มร.ชร. – GOS มอบ แว่นตาฟรี! ของขวัญแด่คนยากเชียงราย


เมื่อวันที่ : 2017-09-12 21:07:34

กก.ส่งเสริม มร.ชร. – GOS มอบ

แว่นตาฟรี!

ของขวัญแด่คนยากเชียงราย

 

          มร.ชร. กก.ส่งเสริมฯ มูลนิธิ GOS สา’สุข เชียงราย, สพป.เชียงราย - สพม.36 เชียงราย-พะเยา ร่วมมือระดมจักษุแพทย์อาสาจาก 14 ประเทศ 18 บ.แว่นตาแบรนด์ดัง และบ.โฮยา เลนส์ระดับโลก มอบแว่นสายตาเป็นของขวัญแก่ชาวเชียงรายและพะเยาบางส่วนที่ด้อยฐานะเศรษฐกิจฟรี รีบแจ้งและสมัครได้ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลฯใกล้บ้านในทุกอำเภอ ในจ.เชียงรายก่อน 26 ก.ย. นี้ เท่านั้น ส่วนบุคลากร มร.ชร.ติดต่อกองกลางและคณบดีที่สังกัด

          ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เมื่อวานนี้ (12 กันยายน) เวลา 09.45 น. ผศ.ดรศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ (กก.) “โครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญจังหวัดเชียงราย และพะเยา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก “มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย” (GOS : Gift Of Sigth Foundation in Thailand) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วย คณะผู้บริหารระดับต่างๆ ใน มร.ชร. ทพ.โคสิต อบสุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย พร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั้ง 4 เขต ใน จ.เชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ.เชียงราย และจ.พะเยา เขต 36 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 คน

          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า โครงการมอบแว่นตาให้แก่ชาวเชียงราย และพะเยาบางส่วน ครั้งนี้ มร.ชร. ได้รับแนวคิดและความร่วมมือจากคณะกก.ส่งเสริมกิจการ มร.ชร. ปัจจุบันที่มี นายเกษม มูลจันทร์ เป็นประธาน คณะกก. โดย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ฐานะประธานบริหารเจ้าหน้าที่ บมจ.นามยง เทอร์มินัล เสนอโครงการต่อที่ประชุมว่า มูลนิธิ “จีโอเอส” (GOS) ที่ตนเองเป็นประธาน กก. อยู่ขณะนี้ พร้อมทีมงานมีโครงการจะมอบแว่นตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีแก่ประชาชนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขต จ.เชียงราย ทั้งระดับประถม-มัธยม และระดับอุดมศึกษา ส่วนใน จ.พะเยานั้นเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมเท่านั้น

          “การมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคมนี้ ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทุกวัน เว้น เสาร์–อาทิตย์ โดยจะมีจักษุแพทย์อาสาสมัครที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา แอฟริกา และจีนเป็นต้น จะมาให้บริการผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา และการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 บริษัทที่ผลิตแว่นตา และกรอบแว่นแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริษัทโฮยาเลนส์ ที่มีชื่อเสียงด้วย เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คนไทยตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายมอบให้จำนวน 6,000 คน แต่ปีนี้มูลนิธิฯ นี้มาจัดที่ มร.ชร.” อธิการบดี กล่าว

          ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร. กล่าวว่า จักษุแพทย์ที่จะเดินทางมาร่วมครั้งนี้จำนวน 65 คนและทีมงาน อีก 20 คน จัดที่ห้องแสนหวี หอประชุมใหญ่ ขณะนี้ได้กำหนดโควตาให้แต่ละอำเภอทั้งประชาชนและเยาวชนต่างๆ ไปแล้วในจังหวัดเชียงรายและเฉพาะนักเรียนมัธยมใน จ.พะเยา

          “ขณะนี้ได้แบ่งโควตาไว้ดังนี้ ผู้ใหญ่จำนวน 3,600 คน เด็กและเยาวชน 2,400 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก ทพ.โคสิต อบสุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นผู้ประสานไปยัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกอำเภอและตัวแทนสำนักงาน สพป.เขต 1-4 เชียงราย และ สพม.36 เชียงราย-พะเยา โดยให้แต่ละหน่วยงานได้ทำการคัดกรองประชาชนในท้องถิ่นและนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับแว่นสายตาในครั้งนี้

          ดังนั้นจึงให้ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องสายตาต่างๆ ที่มีฐานะเศรษฐกิจไม่ดีติดต่อลงชื่อและรับบัตรบริการได้ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้บ้านท่านที่สุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น ส่วนบุคลากรในส่วนของ มร.ชร. กองกลาง และคณบดี แต่ละคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง” รองอธิการบดี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  116 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th