ว.วชิรเมธี มอบรางวัลต้นแบบ “คนดีศรีเชียงราย” 4 อาจารย์ มร.ชร. ปี’60
ว.วชิรเมธี มอบรางวัลต้นแบบ “คนดีศรีเชียงราย” 4 อาจารย์ มร.ชร. ปี’60


เมื่อวันที่ : 2017-09-11 21:25:49

ว.วชิรเมธี มอบรางวัลต้นแบบ

“คนดีศรีเชียงราย”

4 อาจารย์ มร.ชร. ปี’60

 

          4 อาจารย์ มร.ชร. เด่นคุณธรรม รางวัลต้นแบบ “คนดีศรีเชียงราย” ปี’60 รับเกียรติบัตรจาก ว.วชิรเมธี ไร่เชิญตะวัน เชียงราย พร้อมคนดีฯ เยาวชน และประชาชนทั่วไป 119 คน ผู้จัดเผยจัดมาแล้ว 4 ปี เพื่อยกย่องคนดีให้เป็นเครือข่ายสร้างคนดีต่อๆ ไป ให้มากขึ้นในเชียงราย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชมรมคนดีศรีเชียงราย จ.เชียงราย ที่มี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ เป็นประธาน ชมรมฯ โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นที่ปรึกษากิตติศักดิ์และพระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และกรรมการคนอื่นๆ ที่มาจากหลายหลายองค์กรหลายสาขาร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้วยหลายคน โดยชมรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี แต่ละปีก็ได้ประกาศเชิดชูยกย่องผู้มีผลงานด้านต่างๆ ที่มีจิตอาสา มีจิตใจที่ดี เอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีคุณธรรม และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน เพื่อเป็น “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” ทั้งให้เป็นเครือข่ายในการสร้างคนดีต่อไปทั่วทั้งเชียงราย โดยได้รับความเมตตาจาก ว.วชิรเมธี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้เป็น ประจำทุกปี

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้ทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ที่อาคารวิหารดิน ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการชมรม จำนวน 119 คน แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 95 คน และเยาวชน จำวนวน 24 คน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและญาติมิตรผู้ได้รับรางวัลร่วมแสดงความยินดีใน กิจกรรมดังกล่าวจากอำเภอต่างๆ อย่างอบอุ่นในงานยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดเล่าเจี้ยพื้นเมือง และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย

          สำหรับบุคลกรในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ในปีนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” ด้านคุณธรรม ปี 2560 จำนวน 4 คน ดังนี้ 1.ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. 2.ผศ.ดร.วรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มร.ชร. (ทั้ง 2 คน เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) 3.อ.วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง (อาจารย์พิเศษ เกษียณฯ คณะครุฯ) และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ อริยา (เกษียณฯ คณะครุศาสตร์)

          สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณานั้น คณะกรรมการได้วัดจากผลงานที่ส่งให้คณะกรรมการตรวจตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มี 9 ประการดังนี้ 1.พากเพียรอดทน 2. เสริมสร้างคนดี 3.รู้รักสามัคคี 4. มีน้ำใจ 5. ใฝ่ประหยัด 6.ซื่อสัตย์สุจริต 7.เศรษฐกิจพอเพียง 8.เรียงร้อย ไมตรี 9.หวังดีมีเมตตา  


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  137 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th