สำนักศิลปะฯมร.ชร.ใช้ไอที “คิวอาร์โค้ด” ค้นหา17ศิลปิน-พ่อ-แม่ครู ชร.
สำนักศิลปะฯมร.ชร.ใช้ไอที “คิวอาร์โค้ด” ค้นหา17ศิลปิน-พ่อ-แม่ครู ชร.


เมื่อวันที่ : 2017-09-07 23:22:32

สำนักศิลปะฯมร.ชร.ใช้ไอที

“คิวอาร์โค้ด”

ค้นหา17ศิลปิน-พ่อ-แม่ครู ชร.

          สำนักศิลปะฯ มร.ชร. ก้าวหน้าอีกขั้นใช้เทคโนโลยีช่วยค้นหาผลงาน 17 ศิลปิน เชียงราย ใช้มือถือสมาร์ทโฟนถ่าย “คิวอาร์โค้ด” ก็สามารถรู้ข้อมูลผลงานทุกด้านของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินเชียงรายที่ชื่นชอบ อีกทั้งข้อมูล พ่อครู แม่ครู ด้านวัฒนธรรมทุกสาขาได้ครบถ้วน

          อ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ มีโครงการที่จะดำเนินการปีนี้และต่อเนื่องไปถึงปีหน้าหลายโครงการ ทั้งโครงการย่อยและโครงการใหญ่ๆ ระดับชาติ เช่น การจัดทำข้ออมูลประวัติและผลงานทางด้านศิลปกรรมของศิลปินในเชียงราย รวมทั้งข้อมูลพ่อครู แม่ครู ทางด้านวัฒนธรรมสาขาต่างๆในท้องถิ่นให้เป็นระบบในการที่จะสืบค้นข้อมูลผลงานของแต่ละคนได้สะดวกมากขึ้นแก่ผู้สนใจทั่วไปให้พัฒนากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดระบบ

          “สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของศิลปินในเชียงราย ทั้งหมด 17 คน ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ต้องการค้นคว้าและศึกษาประวัติและผลงานของแต่ละคน ด้วยการจัดพิมพ์ภาพขนาดโปสการ์ด มีรูปภาพและชื่อของศิลปินแต่ละคนปรากฏอยู่พร้อมกับ “คิวอาร์โค้ด” อยู่ด้านล่างขวามือ ผู้สนใจสามารถใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพแล้วจะสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ได้ทันทีซึ่งจะเห็นข้อมูลต่างๆ รวมทั้งผลงานของศิลปินคนนั้นได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของ มร.ชร.” ผอ.สำนักฯ กล่าว

          ด้าน อ.ดร.โอม พัฒนโชติ รอง ผอ.สำนักศิลปะฯ  กล่าวเสริมว่า การจัดทำข้อมูลขอศิลปินสาขาต่างๆ ของเชียงรายครั้งนี้เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน “ไอที” เข้ามาช่วยเพื่อบริการแก่ผู้สนใจใฝ่รู้งานทางด้านศิลปกรรมที่ต้องการทราบผลงานต่างๆ ของศิลปินทั้ง 17 คน ของเชียงราย ที่มีผลงานแสดงอยู่ที่ Chiang Rai Art Museum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลอยู่ในขณะนี้ ตั้งอยู่ในอาณาเขตอันร่มรื่นของ มร.ชร. ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ดำรง วงศ์อุปราช, ถวัลย์ ดัชนี และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงของเชียงรายอกหลายคนทีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย ฉลอง พินิจสุวรรณ, ยอดชาย ฉลองกิจสกุล, สุเทพ นวลนุช, สมพล ยารังสี, สมลักษณ์ ปันติบุญ, เรวัตร ดีแก้ว, สมพงษ์ สารทรัพย์, พรมมา อินยาศรี, พานทอง แสนจันทร์, ทรงเดช ทิพย์ทอง, อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์, เสงี่ยม ยารังสี, และสุวัฒน์ แสนขันติยรัตน์

          นอกจากผลงานของศิลปินดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ที่หอศิลป์  Chiang Rai Art Museum ที่ มร.ชร. แล้ว ยังให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศงานสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเชียงราย และยังสามารถไปชม ณ บ้านของศิลปินแต่ละคนได้อีกด้วย” รองผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  112 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th