พระอริยชาติฯ วัดดังแม่สรวย มร.ชร.-ท.นครชร.ร่วมปั้น “เพชรล้านนา”
พระอริยชาติฯ วัดดังแม่สรวย มร.ชร.-ท.นครชร.ร่วมปั้น “เพชรล้านนา”


เมื่อวันที่ : 2017-09-06 22:06:51

พระอริยชาติฯ วัดดังแม่สรวย

มร.ชร.-ท.นครชร.ร่วมปั้น

“เพชรล้านนา”

          พระครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้ว แม่สรวย มร.ชร. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมมือเฟ้นหา “เพชรล้านนา” สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถม มัธยมต้น และปลาย เขตเชียงรายเข้ารับทุน “เพชรล้านนา” 17 ทุน และรับโล่คนเก่ง ประทานจากพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระครูบา เผยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นมันสมอง พัฒนาเชียงรายในอนาคต พร้อมเล็งตั้ง “มูลนิธิฯ” ให้โอกาสนักเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ และขอบคุณ นายกเทศมนตรี และอธิการบดี ทั้งผู้บริหารและทีมออกข้อสอบ

          เมื่อวานนี้ (6 ก.ย.) เวลา 10.10 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พระอริยชาติ อริยจิตโต หรือ ครูบาอริยชาติ (พระภาวนารัตนญาณ วิ.) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดี มร.ชร. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมทำพิธีมอบข้อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมฯ มัธยมตอนต้น และตอนปลาย เพื่อนำไปสอบคัดเลือกเพื่อเฟ้นหานักเรียนที่เรียนเก่งเพื่อรับทุนการศึกษา “เพชรล้านนา” ปี 2560 (สาขาเชียงราย) ของวัดแสงแก้วโพธิญาณ เพื่อส่งเสริการศึกษาของบุตรหลานชาวเชียงรายด้วยการให้ทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ในส่วนของการออกข้อสอบในการคัดเลือกตามโครงการเพชรล้านนานี้ มร.ชร.เป็นผู้รับผิดชอบ 17 สาระวิชา โดยมี อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผช.อธิการบดี เป็นผู้ประสานคณะและสำนักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 10 สาขาวิชาและยังเหลืออีกบาง ส่วน จึงทำพิธีถวายข้อสอบแด่ พระอริยชาติฯ เจ้าอาวาสวัดแสงแก้ว เพื่อนำไปเตรียมการสอบคัดเลือก เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่จะได้รับทุนเพชรล้านนาต่อไป

          พระอริยชาติ กล่าวว่า การ ร่วมมือกันทั้ง3 ฝ่ายในการส่งเสริมการศึกษาครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะอาตมาใช้เวลาคิดมาถึง 2 ปี จึงคิดได้ว่าจะหาใครมาร่วมมือ บ้างต้องขอบคุณทั้ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. และผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

          “เรามาร่วมมือกันค้นหาคนเก่งในเฉพาะวิชาการเป็นคนเก่ง จะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมิใช่จำกัดเฉพาะในเมืองเท่านั้นเขาอาจอยู่ ทุกหนทุกแห่งแม้แต่บนขุนเขาเราควรมาค้นหาเพชรด้วยกันเพราะคนแหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองเชียงรายในอนาคต และให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าคำว่าเพชรให้ได้ เริ่ม แรกนี้จะใช้เชียงรายเป็นฐานก่อนแล้วค่อยขยายไปทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ต่อไปก็จะจัดตั้งมูลนิธิเพชรล้านนา เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อไป ขณะนี้ได้รับสมัครนักเรียนผู้สนใจแล้วระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. นี้ และสอบคัดเลือก วันที่ 23 และจะประกาศผลในวันที่ 27 เดือน เดียวกันนี้ หลังจากนั้นก็จะทำพิธีประทานโล่เพชรล้านนา 17 โล่ ตามสาระวิชา ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ที่วัดแสงแก้วฯ โดยได้ทูลเชิญ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” มาเป็นองค์ประธาน” พระอริยชาติ กล่าว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จพิธีแล้วพระครูบาอริยชาติ และพระสงฆ์อีก 3 รูปที่เดินทางมาด้วยกันยังสวดมนต์ให้พร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมต์ และมอบภาพพิมพ์ของพระครูบาฯ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตร - พัดยศ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามว่า “พระภาวนารัตนญาณ วิ.” เมื่อ 5 ธ.ค. 2559 พร้อมกับพระเครื่องและวัตถุลงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยทุกคน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  100 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th