โลจิสติกส์ฯ มร.ชร.คิด “ไฟจราจร” ชนะระดับชาติ! ทิ้งคู่แข่ง 57 ทีม ทวปท.
โลจิสติกส์ฯ มร.ชร.คิด “ไฟจราจร” ชนะระดับชาติ! ทิ้งคู่แข่ง 57 ทีม ทวปท.


เมื่อวันที่ : 2017-09-03 20:20:05

โลจิสติกส์ฯ มร.ชร.คิด “ไฟจราจร”

ชนะระดับชาติ!

ทิ้งคู่แข่ง 57 ทีม ทวปท.

          วิศวกรรมโลจิสติกส์ มร.ชร.เก่งระดับชาติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากคู่แข่ง 57 ทีมจากทั่วประเทศ ในเวทีประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ “ โชว์ “นวัตกรรม การออกแบบสัญญาณไฟจราจรฯตามความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน” จนเข้าตากรรมการเผยเคล็ดไม่ลับซุ่มซ้อมถึง 3 เดือนก่อนได้รางวัลอันทรงเกียรติ

          อ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรม โลจสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเองและคณะได้นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์เข้าประกวด “นวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสา หกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เสกสรรค์ วินยางค์กูล อ.ประจำโปรแกรมวิชาโลจิสติกส์ เป็นผู้ฝึกซ้อม และเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนักศึกษา

          ด้าน ผศ.เสกสรรค์ กล่าวว่า การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอส่งผลงาน เปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย- เชนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย และให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ การนำเสนอในเวทีระดับประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพความเข็มแข้งทางวิชาการของสาขาโลจิสติส์ของ มร.ชร. โดยระยะ เวลาการฝึกซ้อม การเตรียมตัว ดังนี้

          ช่วงแรก เดือนพฤษภาคม ปีนี้ คือ การคัดเลือกผลงงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทำการเรียบเรียง และสรุปส่งผลงานและส่งคัดเลือกในเดือนกรกฏาคม

          ช่วงที่สอง ต้นเดือนสิงหาคม หลังจากทราบผลการประกวดปรากฎว่าทีมนักศึกษาได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางอาจารย์ที่ปรึกษา ก็ฝึกซ้อมวิธีการนำเสนอติวการ ถาม-ตอบ โดยใช้เวลาช่วงเย็น หลังเลิกเรียนทุกวันเป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์ เพื่อเตรียมตัวเสนอ ผลงานจริง ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.เสกสรรค์ กล่าว

          จากทีมแข่งขันครั้งนี้มีทีมทั้งหมดจากทั่วประเทศ จำนวน 57 ทีม และกรรมการคัดเลือกผลงานให้เหลือเพียง 7 ทีม เพื่อนำเสนอ ผลงานนวัตกรรมต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโลจิสติกส์ ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มร.ชร. ชื่อ ทีม Kratiam Dong ประกอบด้วย น.ส.สุทธิดา ท่าดีสม ,น.ส.มาริษา ฟองคำ และ นายศรายุทธ ภูพันนา ชื่อผลงาน “การออกแบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของการจราจร” จนสามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 7,000 บาทอีกด้วย

          อ.ขวัญเรือน กล่าวด้วยว่า ในฐานะอาจารย์ผู้นำทีมเข้าแข่งขัน รู้สึกดีใจแทนนักศึกษา เพราะยอมรับว่าระยะเวลาในการฝึกซ้อมนั้น ค่อนข้างกระชั้นชิด แต่นักศึกษา มร.ชร. มีความตั้งใจและโชว์ ศักยภาพในการนำเสนอผลงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถจนได้รับรางวัลในครั้งนี้มาได้อย่างภาคภูมิใจ อะไรที่เป็นจุดอ่อนของการแข่งขันในครั้งนี้ เราจะนำไปปรับวิธีการใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาผลงานด้านวิชาการต่อไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  64 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th