พบ “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย” เปิดเวที-ค้าขาย “ศูนย์บ่มเพาะฯ” หนุนคนกล้าเต็มที่
พบ “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย” เปิดเวที-ค้าขาย “ศูนย์บ่มเพาะฯ” หนุนคนกล้าเต็มที่


เมื่อวันที่ : 2017-08-28 20:50:36

พบ “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย”

เปิดเวที-ค้าขาย

“ศูนย์บ่มเพาะฯ” หนุนคนกล้าเต็มที่

 

          สำนักนวัตกรรมและบริการ มร.ชร. เปิดตัว “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 21.00 น. เริ่ม 31 ส.ค. นี้ ที่ข้างเวทีกลางแจ้ง ตรงข้ามหอประชุมกาสะลองคำ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร มีแรงจูงใจ กล้าเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเปิดเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน

          ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะผู้กำกับสนับสนุน งานของสำนักนวัตกรรมและบริการ ได้จัดโครงการ “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย” ขึ้น โดยจะเริ่มในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม นี้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ อ.ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผอ.สำนักนวัตกรรมและบริการ กล่าวว่า สำนักนัตกรรมฯ มร.ชร. โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ จะจัด “กาดนัดราชภัฏเจียงฮาย” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00–21.00 น. ที่ถนนด้านข้างและเวทีกลางแจ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการการทำธุรกิจในประเภท ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และมีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถ เชิงสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ ด้วย

          อ.ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า สำนักนวัตกรรมและบริการ มีหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ให้ได้รับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตนเอง อย่างเหมาะสมและมีทิศทาง พร้อมสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการจากตัวอย่างธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถฝึกจำลองธุรกิจของตนเองอีกด้วย และในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการทั่วไปในชุมชนก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวราชภัฏเชียงราย ผ่านโครงการนี้

          “ในงานจะมีการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง ทุกวันที่จัดงาน ซึ่งจะเป็นการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของเชียงรายและล้านนา และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ในงานนี้ได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน A อาหาร โซน B นักศึกษา/บุคลากร โซน C สินค้าเบ็ดเตล็ด โซน D สินค้าเสื้อผ้า และเวทีกลางแจ้ง สำหรับการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมฯ โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่แสดงออกในสิ่งที่ดีงามอีกด้วย” อ.ดร.สมเกียรติ กล่าว

          จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจน ประชาชน ผู้ที่สนใจที่ต้องการนำสิ่งของมาแสดงและจำหน่วยจากฝีมือของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์จากไอเดียเก๋ๆ แฝงด้วยความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดงบนเวทีที่ตนเองมีความสามารถ สนใจติดต่อได้ที่สำนักนวัตกรรมและบริการ มร.ชร. โทรศัพท์ 0-5377-6045 ได้ทุกวัน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  67 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th