“เอกไทย” ชนะเลิศ รางวัลระดับชาติ! “เพลงกล่อมละอ่อน 4 ภาค”
“เอกไทย” ชนะเลิศ รางวัลระดับชาติ! “เพลงกล่อมละอ่อน 4 ภาค”


เมื่อวันที่ : 2017-08-27 21:05:34

“เอกไทย” ชนะเลิศ

รางวัลระดับชาติ!

“เพลงกล่อมละอ่อน 4 ภาค”

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทาน 5 รางวัล แด่ นศ.เอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ชร. สุดเก่งและเสียงดี ร้อง “เพลงกล่อมลูก 4 ภาค” ที่เข้าประกวดระดับชาติ ได้ชนะเลิศและรองฯ อันดับ 1 พร้อมชมเชย  อีก 3 รางวัล ในงาน “มหิดล-วันแม่” พร้อมจะบันทึกเสียงเผยแพร่เป็น สื่อการเรียนระดับประเทศ

           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทาน รางวัล 5 รางวัล แด่ นศ.เอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ชร. สุดเก่งและเสียงดี ร้อง “เพลงกล่อมลูก 4 ภาค” ชนะเลิศและ รองฯ ในการประกวดระดับชาติ พร้อมชมเชยอีก 3 รางวัล ในงาน “มหิดล-วันแม่” เตรียมบันทึกเสียงเผยแพร่เป็นสื่อการเรียน ระดับประเทศ

           อ.ดร.วันชนะ จิตอารีย์ ประธานโปรแกรมภาษาไทย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย ได้เข้าร่วมแข่งขันการขับร้อง “เพลงกล่อมลูก 4 ภาค” ในงาน “มหิดล-วันแม่” เมื่อไม่นานมานี้ ผลปรากฎว่าได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ทั้งหมด 5 รางวัล ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

           ในเรื่องเดียวกันนี้ อ.ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ อ.ประจำ โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ชร. เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ตนเอง และ อ.ดร.บุญธิวา สิริชยานุกุล ได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 คน เดินทางไปที่ กทม. เพื่อรับเข้ารับประทานรางวัลจากชนะเลิศและชมเชยในการประกวดเพลงกล่อมลูก จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันมหิดล-วันแม่ จากการ “ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค” ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสถาบันและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา

           อ.ณิชาพัฒณ์ กล่าวว่า การนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยที่ เป็นลูกศิษย์ว่ามีความสามารถเพียงใดและเพื่อสืบสานอนุรักษ์เพลงกล่อมลูก 4 ภาค รวมทั้งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเพลงกล่อมลูกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไป

           “การได้รับประทานรางวัลอันทรงเกียรติของนักศึกษาครั้งนี้มีตนเองและ อ.ดร.บุญธิวา เป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 คนนี้ ได้เข้าร่วมประกวดเป็นคู่แข่งที่มาจากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้า ประกวดกว่า 200 คน จึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่านักศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชร. ก็มีความรู้ความสามารถไม่เป็นรองใครในระดับอุดมศึกษา” อ.ณิชาพัฒณ์ กล่าว

           สำหรับผู้ที่ได้รับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในครั้งนี้ได้แก่

           1.รางวัลชนะเลิศ เพลงกล่อมลูกภาคเหนือ ได้แก่ น.ส.ธีรดา คำรังษี

           2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เพลงกล่อมลูกภาคกลาง ได้แก่ น.ส.สุดารัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์

           3.รางวัลชมเชย เพลงกล่อมลูกภาคอีสาน ได้แก่ นายนลธวัช คงไธสง, นายวุฒิชัย กันใจ และเพลงกล่อมลูกภาคเหนือ ได้แก่ นายชนุตร์ ยานะจิต

           ผลงานทั้งหมดเพลงกล่อมลูก 4 ภาคนี้จะได้มีการบันทึกเสียง โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลครั้งนี้แล้วเพื่อเผยแพร่และจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนของเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ต่อไป แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  72 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th