“สุขภาพสูงวัย” ไอเดียบรรเจิด ห้องฯ ไร้กำแพง แหล่งปัญญานิพนธ์
“สุขภาพสูงวัย” ไอเดียบรรเจิด ห้องฯ ไร้กำแพง แหล่งปัญญานิพนธ์


เมื่อวันที่ : 2017-08-25 09:34:32

“สุขภาพสูงวัย” ไอเดียบรรเจิด

ห้องฯ ไร้กำแพง

แหล่งปัญญานิพนธ์

          สาขาสุขภาพผู้สูงวัย วิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร.เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้กับชีวิตจริง เลือก “ห้องเรียนไร้กำแพง” เป็นโมเดล ชี้เป็นแนวคิดที่ยึดธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเป็นห้องเรียน ยกทีม นศ. ในวิชาเอกเปิดโลกทัศน์ใหม่สัมผัสของจริง ที่ชุมชนเกาะเกิด เมืองกรุงเก่า มีทุกอย่างพร้อมให้เรียนรู้ เริ่มตุลาคมนี้

          อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เตรียมการที่จะเปิด “ห้อง เรียนที่ไร้กำแพง” (Classroom without Walls) ในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเรียนรู่ที่อิงแอบธรรมชาติเป็นสำคัญ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ที่จะมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางห้องเรียนไม่ต้องมีกำแพง ไม่มีโปรเจคเตอร์ ไม่มีผู้สอนที่จบปริญญาเอก มายืนบรรยายด้วย Power Point ที่น่าเบื่อเหมือนในห้องเรียนทั่วๆ ไป

“ห้องเรียนที่ไร้กำแพง” ที่ว่านี้ เป็นห้องเรียนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในทุกชุมชนจะมาเป็นห้องเรียนได้ทั้งหมด เช่น ในทุ่งนา ในป่าชุมชน ในครัวเรือนของชาวบ้าน บนแม่น้ำลำธาร ในถ้ำ หรือที่อื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base) โดยผู้สอนที่ทำหน้าที่ “ครู” จะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากทักษะที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ” อ.สุพรรณ กล่าว

          อ.สุพรรณ กล่าวว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเริ่มโครงการทดลอง “ห้องเรียนที่ไร้กำแพง” ในเดือนตุลาคม 2560 นี้ โดยจะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 24 คน พร้อมคณาจารย์ เปิด “ห้องเรียนที่ไร้กำแพง” ห้องเรียนแรก ที่ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มพลังชุมชน มีฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่มีทักษะ และประสบการณ์จริง อาทิ เกษตรอินทรีย์ กายภาพบำบัด สำหรับผู้สูงอายุ  สมุนไพรไทย  อาหารและผักพื้นบ้าน การบริหาร จัดการชุมชน ฯลฯ

          “นักศึกษาจะเข้าพักอาศัยในชุมชน และ “เรียนรู้” เรื่องราวต่างๆ จาก “ห้องเรียนที่ไร้กำแพง” วันละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และกลับมาที่ มร.ชร. เพื่อ “ถอดบทเรียน” ของการ เรียนรู้นี้จะได้นำเสนอเป็น “ปัญญานิพนธ์” ต่อไป โดยเชื่อว่าโครงการห้องเรียนที่ไร้กำแพงนี้ จะเป็นแนวทางใหม่แห่งการ เรียนรู้ที่แท้จริง สำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน “ คณบดีฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  56 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th