เอกนิติฯ มร.ชร. เก่ง ชนะเลิศ ชมเชย 2 จาก 17 ทีม 9 ม.เหนือ
เอกนิติฯ มร.ชร. เก่ง ชนะเลิศ ชมเชย 2 จาก 17 ทีม 9 ม.เหนือ


เมื่อวันที่ : 2017-08-23 22:33:54

เอกนิติฯ มร.ชร. เก่ง

ชนะเลิศ

ชมเชย 2 จาก 17 ทีม 9 ม.เหนือ

 

          นศ.นิติศาสตร์ มร.ชร. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย  “วันรพี” ปี 2560 ที่ ม.พายัพ  ชนะจาก 17 ทีม  9 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯระดับประเทศ ในวันที่ 2 กันยายน ศกนี้ ที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          อ.สุรชัย อุฬารวงศ์  อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ฐานะที่เป็นผู้ ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย  เนื่องใน “วันรพี”  ประจำปี 2560 ที่หอประชุมอาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้นที่1 คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ที่เปิดสอนทางด้านนิติศาสตร์ ผลการแข่งขันใน การตอบปัญหาเป็นไปด้วยความตื่นเต้น เร้าใจตลอดเวลา เพราะต่างก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีในที่สุดนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร.ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวมถึง 2 รางวัล

          อ.สุรชัย กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ที่เข้า ร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น 2 ทีมๆ ละ 3 คน ได้แก่ นายวรวุฒิ โนวงค์ ชั้นปีที่ 4 นายสมศักดิ์ หน่อแสน ชั้นปีที่ 3 และ นายณัฐพงษ์  พวงเพ็ช  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่ 2 กันยายน นี้ ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุติธรรม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และอีกทีมได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย นายสาริทธิ์ กริยา ชั้นปีที่ 4 นายสมรักษ์  อุดคำมี ชั้นปีที่ 3 และ น.ส.สุภารัตน์ ปะโมนะต ชั้นปีที่ 2 สำหรับจุดเด่นของนักศึกษาเราที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะมีการวางแผนการ แข่งขันโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา หลายชั้นปีเข้ามาร่วมทีมแข่งขัน และแบ่งเนื้อหาให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างชัดเจนจึงทำให้นักศึกษามีเวลาเตรียมพร้อมมากขึ้น จนสามารถได้รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย” อ.สุรชัย กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  29 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th