“สมาธิเพื่อพัฒนา” มร.ชร. ยกทีมขึ้น ดอยอินทนนท์ พิสูจน์คนดี-เก่ง-ก่อนรับประกาศฯ
“สมาธิเพื่อพัฒนา” มร.ชร. ยกทีมขึ้น ดอยอินทนนท์ พิสูจน์คนดี-เก่ง-ก่อนรับประกาศฯ


เมื่อวันที่ : 2017-08-22 09:17:30

“สมาธิเพื่อพัฒนา” มร.ชร. ยกทีมขึ้น

ดอยอินทนนท์

พิสูจน์คนดี-เก่ง-ก่อนรับประกาศฯ

 

          อบรมพัฒนาคุณธรรมฯ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ เพื่อพัฒนาชีวิตปิดห้องแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชร. - กรรมการส่งเสริมฯ ปลื้ม ผู้เข้าอบรมอิ่มเอมใจ ในการเข้าสมาธิฝึกจิต เหลือเพียงอีกขั้นต้องเดินพิสูจน์ความอดทน อดกลั้น และความโกรธ ขึ้น “ดอยอินทนนท์” เชียงใหม่ เดือนหนาว ธ.ค.นี้ ก่อนรับ ประกาศนียบัตร

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ รร.ราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ – สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการคุณวัฒน์ และเลขานุการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ และกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชร. เป็นประธานปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม โดยมีนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ผศ.เฉลียว ประสิทธิวิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการ พร้อม ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มร.ชร. และวิทยากรทุกท่านร่วมพิธีปิด ซึ่งการอบรมนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.00-16.00 น. ที่ รร.ราชภัฏอินน์ มร.ชร. โดยความร่วมมือระหว่าง  มร.ชร. กับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชร. และมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีพระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินุธโร

          ด้าน ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มร.ชร. กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโท และเอก ตลอดบุคคลทั่วไป ทั้งสิ้น 72 คนเข้าร่วม ซึ่งการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร) การเดินจงกรม นั่งสมาธิ และสวดมนต์”

          ดร.สุทธิลักษณ์ สุทธิ ผู้ดูแลสาขาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 สาขาที่ 197 มร.ชร. กล่าวว่า ผู้ที่ข้ารับการอบรมหลังจากที่เรียน แล้วจะต้องไปเดินขึ้นดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อีก 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 ธันวาคมนี้ และต้องกลับมาสอบอีก ในวันที่ 26 เดือนเดียวกัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการเรียน การสอบทุกขั้นตอนแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่แสดงถึงว่าสำเร็จการอบรมเกี่ยวกับสมาธิฯ

          “ปกติแล้วหลักสูตรการเรียนสมาธิจะต้องเรียน 3 – 4 เดือน เรียนอาทิตย์ละ 3 วันๆ ละ 1 – 2 ชม. แต่ มร.ชร. ได้ย่อให้เหลือ 1 เดือนแต่เรียนทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนั้น มีความตั้งใจ ไม่ย่อท้อไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออกก็มากัน เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากที่ทุกท่านมีความตั้งใจจริงในการเรียน เพราะ เรียนแล้วทุกคนจะได้รู้จักตนเอง เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความจำดีแม่นยำ เรียนหนังสือเก่ง ทำงานมีประสิทธิภาพ มีความ อดทน อดกลั้น โกรธน้อยลง ซึ่งเป็นการบำบัดโรคสมาธิสั้นได้ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เราประสบผลสำเร็จในการเรียน การทำงาน และทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุด” ดร.สุทธิลักษณ์ กล่าว

          สำหรับการอบรมในรุ่นต่อๆ ไป ผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชร. โทรศัพท์ 0-53-776-000 ต่อ 1360 ได้ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  89 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th