มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้า พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’
มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้า พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’


เมื่อวันที่ : 2017-08-17 18:08:41

มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้า

พัฒนาท้องถิ่น

ยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’

 

          นิติศาสตร์ – เทคโนฯอุต มร.ชร. จับมือ สกอ.–สปฐ. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นโดย สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และรูปแบบ การสอน “สะเต็ม” เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของความเป็นพลเมืองที่ดี และเน้นด้านภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีทักษะนำไปใช้ได้จริง

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุม ร.ร.บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบัน อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำงาน ความร่วมมือระหว่าง สำนักวิชานิติศาสตร์ กันคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มร.ชร. และ สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน โดยนำ ความรู้ นวัตกรรมการศึกษา ทรัพยากรเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพัฒนาครู นักเรียน ให้มีคุณภาพในการเรียนการสอน คือ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน “สะเต็ม” (STEM) ในสถาน ศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง ด้านภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะในการนำไป ใช้งานได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนา และสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป

          ด้าน อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล อ.สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร.กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้น 2 ที่ในวันเดียวกันทั้งเช้า และบ่าย ที่ หอประชุม ร.ร.บ้านป่าเหมือด และ ร.ร.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตามนโยบาย รัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงควรมี บทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญญาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อีกด้วย” อ.ยิ่งศักดิ์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  31 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th