มร.ชร. “น้อมจิตอาสา” ทำดอกดารารัตน์ 3 หมื่นร่วมถวายพระเพลิง ร.9
มร.ชร. “น้อมจิตอาสา” ทำดอกดารารัตน์ 3 หมื่นร่วมถวายพระเพลิง ร.9


เมื่อวันที่ : 2017-08-17 09:39:16

มร.ชร. “น้อมจิตอาสา”

ทำดอกดารารัตน์

3 หมื่นร่วมถวายพระเพลิง ร.9

          มร.ชร.น้อมเกล้าฯรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เดือนตุลาคมนี้ เชิญทุกคนร่วมกิจกรรมส่งจิตน้อมใจใส่ดอกไม้จันทน์ร่วมถวายพระเพลิง

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ข้างอนุสาวรีย์ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม รวมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ตามแบบสำนักพระราชวัง) ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) ซึ่งรับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เพื่อ ทูลเกล้าฯ ถวายร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ กันอย่างคับคั่งด้วยจิตอาสาที่เป็นกุศล

          กิจกรรมครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน นี้ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ทุกวัน ที่ลานอเนกประสงค์ด้านข้างอนุสาวรีย์ฯ สำนักงานอธิการบดี โดยมีวิทยากรจากอาจารย์ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และจากกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร.

          ผศ.สุทัศน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นจิตอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและพสิกนิกรที่สนใจซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ พร้อมฝากทุกคนที่ร่วมกิจกรรมว่าควรมีสมาธิในการประดิษฐ์ด้วยการน้อมจิตน้อมใจใส่ดอกไม้จันทน์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ ตั้งเป้าไว้ 30,000 ดอก ซึ่งประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดและกระดาษย่น เชื่อว่าจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รองอธิการบดี มร.ชร. กล่าว

          นายนิคม อัสสะรัตนสุขิน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นงานสำคัญที่สุดเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ของพวกเราทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้ทำดอกดารารัตน์ เพื่อพระองค์ท่านในวันที่เราได้สูญเสียพระองค์ท่านไปแล้ว แต่เรายังมีความดีที่เราสามารถทำเพื่อท่านได้สิ่งนี้ก็คือการทำดอกไม้จันทน์ถวายซึ่งเป้าหมายการทำจำนวน 30,000 ดอก

          นายณัฐวุฒิ เงาะหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างที่สุดเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสทำดอกจันทน์ (ดารารัตน์) ดอกไม้จันทน์แทนความรักที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีให้พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

          น.ส.รัตนาพร เทพกาล นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม รู้สึกดีใจที่สุด ที่ได้มีโอกาสร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  109 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th