มร.ชร.จัด ‘สัปดาห์วิทย์ฯแห่งชาติ’60 เทิดไท้ร.4-ร.9-พระเทพฯ จุดประกายคิดสู่‘นวัตกรรม’
มร.ชร.จัด ‘สัปดาห์วิทย์ฯแห่งชาติ’60 เทิดไท้ร.4-ร.9-พระเทพฯ จุดประกายคิดสู่‘นวัตกรรม’


เมื่อวันที่ : 2017-08-15 22:10:11

มร.ชร.จัด ‘สัปดาห์วิทย์ฯแห่งชาติ’60

เทิดไท้ร.4-ร.9-พระเทพฯ

จุดประกายคิดสู่‘นวัตกรรม’

          คณะวิทย์ฯ มร.ชร. จัดใหญ่งานวิทย์ฯ ปี 60 17-19 ส.ค. นี้ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” เพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพฯ ชมนิทรรศการหลากหลาย ภายใน ภายนอก และ “หอดูดาว” มร.ชร. ให้ชมอย่างจุใจ

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ เป็นคณบดีจะจัดงาน “สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม นี้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเดียวกันนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชร. ก็จะได้นำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการในโปรแกรมวิชาต่างๆ อีกด้วย จำนวน 6 โปรแกรมวิชา และหอดูดาว ซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจ มากมาย

          รายงานข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 18 สิงหาคม นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดย อธิการบดีเป็นประธานในงานมีกิจกรรมทางวิชาการ และนิทรรศการทั้งหน่วยงานภายใน มร.ชร. และหน่วยงาน ภายนอกมากมาย เช่น การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันต่างๆ

          สำหรับนิทรรศกาลที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้แก่จากเทศบาลนครเชียงราย สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สถานีเพาะกล้าไม้เชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดโซล่าเซลล์เชียงราย รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  140 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th