รับแผนฯ ปชส. ยุค 4.0 “พูล” โซมีเดีย กระจายข่าวในม.ไปทั่วโลก
รับแผนฯ ปชส. ยุค 4.0 “พูล” โซมีเดีย กระจายข่าวในม.ไปทั่วโลก


เมื่อวันที่ : 2017-08-15 09:40:53

รับแผนฯ ปชส. ยุค 4.0

“พูล” โซมีเดีย

กระจายข่าวในม.ไปทั่วโลก

          มร.ชร.เสนอแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 แล้ว ให้ทุกคณะ สำนัก วิทยาลัย และทุก หน่วยงาน วาดฝันร่วมกัน พร้อมรวมใจเป็นหนึ่ง “พูล” ช่องทางสื่อใหม่ยุคดิจิทัลทุกช่อง สร้างพลังแชร์ ข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ไปทิศทางเดียวกัน เริ่มภาคเรียนแรก 1/2560 ปีนี้ เป็นต้นไป พร้อมตั้ง “ไลน์กลุ่มพีอาร์” แลกข่าวสารเคลื่อนไหว ชี้จะมีคนเข้าถึงข่าวสารเพิ่มอีกหลายหมื่นต่อวัน

          ที่ห้องเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) หลังเดิม ตรงข้ามสวนไผ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (สปชส.) มร.ชร. จัดอบรม “ยุทธศาสตร์และทิศทางการประชาสัมพันธ์ มร.ชร. ยุค 4.0” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจจากคณะ วิทยาลัย ศูนย์ฯ นักวิชาและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 42 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบในการทำประชาสัมพันธ์แนวใหม่ในยุค 4.0 ตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี ตัวแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 จบแล้วเป็นการบรรยายทางวิชาการด้านหลักการเขียนข่าว สารคดี เชิงปฏิบัติการ และหลักการถ่ายภาพข่าว โดย ผศ.สุรพล เวียงนนท์ บก.ก้านบัว+พลัส ที่ปรึกษา สปชส. เป็นวิทยากร ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เป็นการนำเสนอและแนะนำรูปแบบต่างๆ ในการใช้สื่อในยุคดิจิทัล การสร้างช่องทางการสื่อสารในโซเชียลมีเดียประเภท ต่างๆ โดยทีมงานของ สปชส. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค การสื่อสารต่างๆ ด้วย รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมอบรม เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับทิศทางการทำงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          ผศ.ดร.วรินทรีย์ ฐานะผู้กำกับสนับสนุน สปชส. กล่าวว่า อธิการบดีให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์มากและได้ทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมทั้งกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่มาจาก อาจารย์หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ การอบรมวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ของเราได้ทำงานที่สอดคล้องประสานกันได้มองเห็นอนาคตว่าเราจะเดินไปทางใดในทุกๆ เรื่อง ของการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ การผลิตสื่อ และการออกแบบกราฟิกเพื่อ การประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน” รองอธิการบดี กล่าว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่อบรมในภาคบ่าย ทีมงานประชาสัมพันธ์ จาก สปชส. ได้แนะนำช่องทางในการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง การสื่อสารกลางของ มร.ชร. ให้เกิดความน่าเชื่อถือ นอกเหนือจาก ช่องทางการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทางโซเชียลมีเดีย ทั้งทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก แฟนเพจ ไลน์ อินสตาแกรม และสิ่งพิมพ์อีกทั้งช่องทางอื่นๆ ตั้งแต่ภาคเรียนปีการศึกษาใหม่เป็นต้นไปนี้ ทุกคณะ วิทยาลัย ศูนย์ฯ สำนัก ต่างๆ ควรร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสารและส่งภาพกิจกรรม ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ไปยังส่วนกลางที่ สปชส. ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งที่ต้องการเสนอข่าวผ่าน “ก้านบัว+พลัส” รายวัน ทีวีแคมปัส จอแอลอีดี บิลบอร์ด เว็บไซต์ เฟซบุ๊กส์ และอื่นๆ ใน 11 ช่องทางการสื่อสารของ สปชส. ที่ใช้ในปัจจุบัน

          “ในวันดังกล่าวแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมในวันนั้น ได้ เสนอปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข และยังได้เสนอช่องทางการสื่อสารของตนเองให้ที่อบรมทราบ พร้อมจะร่วมมือกันกระจายข่าวสาร หรือแชร์ข่าวของแต่ละหน่วยงานใน มร.ชร. ให้กว้างขวางมากขึ้น ในแฟนเพจ ไลน์กลุ่ม และเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งจะมีสมาชิกได้ รับข่าวสาร เห็นภาพกิจกรรมของทุกหน่วยงานได้หลายหมื่นคนในแต่ละวัน หลายหน่วยงานได้เสนอตัวว่าจะกระจายทุกช่องทางของสื่อยุคใหม่ที่หน่วยงานของตนเองมีอยู่ในปัจจุบันและได้ร่วมมือ กัน ตั้ง “กลุ่มไลน์พีอาร์” เพื่อเป็นช่องทางสื่อกลางหน่วยงานในการส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวในกลุ่มด้วย”


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  75 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th