กฎเหล็ก “รับน้อง” ต้องขออนุญาตฯ รู้ไหม ห้ามละเมิด-งดดื่ม
กฎเหล็ก “รับน้อง” ต้องขออนุญาตฯ รู้ไหม ห้ามละเมิด-งดดื่ม


เมื่อวันที่ : 2017-08-06 15:19:33

กฎเหล็ก “รับน้อง”

ต้องขออนุญาตฯ รู้ไหม

ห้ามละเมิด-งดดื่ม

          กองพัฒน์ฯ นศ.มร.ชร.เข้มงัดกฎเหล็กคุม “รับน้องใหม่” ต้องขออนุญาต ผ่านคณะและรองฯอนุญาตก่อน และต้องสร้างสรรค์ จัดได้แค่ภายใน ม.เท่านั้นก่อน 18.30 น. แต่ละวัน ภายในสิ้นเดือนนี้ ย้ำต้องไม่รุนแรงละเมิดความเป็นมนุษย์ ห้ามเด็ดขาดดื่มสุรา สิ่งมึนเมา ต้องเปิดกว้างให้ผู้ปกครอง ประชาชน เข้าดูได้ ใครถูกละเมิดสิทธิ กระทบจิตใจ ให้ยื่นเรื่องฟ้องที่กองพัฒน์ฯ นศ. ได้ทุกวัน  

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า กิจกรรมการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกๆ ปี นั้นเป็นกิจกรรมทีดีมีประโยชน์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งจะทำให้เกิดความรักความผูกพันช่วยเหลือพึ่งพาร่วมมือกันในคณะหรือสำนักวิชาที่เรียน รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักในสถาบันที่ เรียนด้วย หากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงขอให้แต่ละคณะที่จะจัดกิจกรรมนี้ควรอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด โดยทางกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยของเรา

          ในเรื่องนี้ ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เปิดเผยว่า ได้ประกาศระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ ไปยังคณะให้ทราบแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และขอความร่วมมือกับนักศึกษาทุกคณะทุกกลุ่มที่จะจัดกิจกรรมการ ต้อนรับน้องใหม่ เป็นการเฉพาะ ดังนี้

“องค์กรนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้องเสนอโครงการผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งความเห็นชอบจากคณบดีในคณะ, วิทยาลัย และ สำนักวิชา อีกทั้ง กลุ่ม หรือ ชมรมฯ ที่จะจัดกิจกรรมรับน้องต้องส่งโครงการถึง รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตเสียก่อนจึงจะจัดได้ และจะต้องจัดภายในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเวลา 07.30 - 18.30 น. เท่านั้น จึงจะ ดำเนินการได้

          “กิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่มีความรุนแรง ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจในความเป็นมนุษย์  ไม่ดื่มสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด อีกทั้งไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะต้องจัดได้ไม่เกิน 31 สิงหาคม นี้” รองอธิการบดี กล่าว

          ผศ.สุทัศน์ เปิดเผยอีกว่า การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีนี้จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของน้องใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ด้วย หากนักศึกษาน้องใหม่คนใดพบว่ากิจกรรมรับน้องนี้ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเป็นที่ กระทบกระเทือนจิตใจ สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ร้องเรียน กองพัฒนานักศึกษาได้ทุกวัน”  ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ มร.ชร. ปี 2560 ระบุในตอนท้าย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  272 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th