มร.ชร. ปฎิวัติ! ใช้ไฟใน ม. ทุ่ม 63.6 ล้าน โล๊ะทิ้ง 200 แอร์ 4,000 นีออน
มร.ชร. ปฎิวัติ! ใช้ไฟใน ม. ทุ่ม 63.6 ล้าน โล๊ะทิ้ง 200 แอร์ 4,000 นีออน


เมื่อวันที่ : 2017-07-23 09:59:54

 

มร.ชร. ปฎิวัติ! ใช้ไฟใน ม.

ทุ่ม 63.6 ล้าน

โล๊ะทิ้ง 200 แอร์ 4,000 นีออน

 

          มร.ชร. ขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมใช้พลังงานทดแทน ช่วยประหยัดไฟฟ้ารับงบฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์ พลังงาน กว่า 63 ล้าน ติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาตึก 500 กิโลวัตต์ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 200 เครื่อง และ หลอดนีออนธรรมดาเป็นแบบประหยัดไฟ “แอลอีดี” 4,000 หลอด ทั่วมหาวิทยาลัยภายในตุลาคมนี้ เพื่อประหยัดพลังงาน และช่วยลดโลกร้อน

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มร.ชร. ได้รับงบประมาณสนับ สนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)และกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ จำนวนเงิน 31,500,000 บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 32,126,737.65 บาท รวมทั้งสิ้น 63,626,737.65 บาท เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟฟ้าและส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในหน่วยงานของราชการโดยการใชัพลังงานทดแทน ด้วยการติดตั้ง แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 500 กิโลวัตต์ไว้ตามหลังคาตึกและที่ต่างๆในบริเวณมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดียวกันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศจำนวน 200 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟที่เคยใช้ตามปกติไปเป็นแบบประหยัดพลังงาน “แอลอีดี” (LED) จำนวน 4,000 หลอด รวมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิมที่เคยใช้มาตลอดมาเป็นพลังงานทดแทนจากโซล่าร์ เซลล์ ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของมหาวิทยาลัยจากเดิม และยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยลดโลกร้อนด้วย รวมทั้งเป็น การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว โดยมีสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มร.ชร. เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ ในการทำงาน

          ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะ ผู้รับผิดชอบเรื่องบประมาณ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ของเราได้มีการรณรงค์ในการประหยัดพลังงานไฟฟฟ้าด้วยวิธีการต่างๆ อยู่แล้วซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2-3 % การได้รับงบประมาณจาก พพ. ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยด้วย

          ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มร.ชร. กล่าวว่า หลังจากนี้ก็จะเริ่มลงมือ ดำเนินการได้เลย โดยมีคณะกรรมการทำงานจากที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง เพราะได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วให้เสร็จสิ้น ภายใน 120 วัน ราวเดือนตุลาคมนี้ ในครั้งนี้ต้องขอบคุณ ดร.จิรัสกวินท์ รักษ์วิเชียร จากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้า ชุมชน และ คุณจารีพัชร์ ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาในการทำงานของ ม.เกษตร และบริษัทอื่นๆ ยังเป็นที่ปรึกษาของม.เรา อีกด้วย

          ด้าน ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. กรรมการ คนสำคัญที่รับผิดชอบเรื่องนี้ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้เราได้มีการสำรวจตึกเรียนต่างๆ ไว้ 5 ตึกแล้วเพื่อที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ Solar Rooftop และที่อื่นๆ ตามที่กรรมการเห็นว่าเหมาะสม ที่สามารถรับแสงแดดได้เต็มที่ซึ่งจะมีข้อสรุปในเร็วๆ นี้เชื่อว่าจะ ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเราในอนาคตแน่นอน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  98 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th