วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. อ่านขาด อุ้มสูงวัยไทย 4.0 จับมือพมจ.ชร.เตรียมรับทุกมิติ
วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. อ่านขาด อุ้มสูงวัยไทย 4.0 จับมือพมจ.ชร.เตรียมรับทุกมิติ


เมื่อวันที่ : 2017-07-19 21:49:28

วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. อ่านขาด

อุ้มสูงวัยไทย 4.0

จับมือ พมจ. ชร. เตรียมรับทุกมิติ

     วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. ผนึกกำลังทางปัญญากับ พม. จ.เชียงราย ส.ผู้สูงวัยแห่งประเทศไทย และกรมกิจการ ผู้สูงวัย จัดถกปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชาติ เพื่อถอด บทเรียนเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติผู้สูงวัยในอนาคต 7-8 ส.ค. นี้ ที่ มร.ชร. สนใจรีบลงทะเบียนภายใน ก.ค.นี้

      อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล  คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาฯร่วมกับสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จ.เชียงราย (พม.จ.) จะจัดสัมมนาวิชาการรระดับ ชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงวัย : ประเทศไทย 4.0” (Ageing Society : Thailand 4.0 ) ในวันที่ 7-8 สิงหาคม นี้ ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมร.ชร. ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการที่จะเผชิญ กับปัญหาที่อาจขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจาก สภาวการณ์สังคมของผู้สูงอายุของโลกรวมทั้งประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันเนื่องมาจากการลดลงของประชากรในวัยหนุ่ม สาวที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตลดลงแต่กลับมีผู้สูงวัยมากขึ้น

      อ.สุพรรณ กล่าวว่า สภาวการณ์สังคมโลกอนาคตอันใกล้นี้จะ เป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างแท้จริงเนื่องจากโครงการสร้างทางประชากร เปลี่ยนไป เด็กเกิดใหม่น้อยลง ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี มีจำนวน เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นสภาวการณ์เดียวกัน ในทุกประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่มีประชากร สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนถึงร้อยละ 20 - 25 ของประชากร ทั้งประเทศ และกรณีของประเทศไทยก็มีจำนวนประชากร ผู้สูงอายุ ถึงร้อยละ 12-14 ของประชากรทั้งหมด จากเหตุดังกล่าว จึงทำให้ถึงร้อยละ 12-14 ของประชากรทั้งหมด จากเหตุดังกล่าว จึงทำให้ สำนักวิชาวิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. และ พม.จ. เชียงราย จึงได้เตรียม ความพร้อมในทุกๆมิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้

     “หน่วยงานที่ร่วมมือกันครั้งนี้ประกอบด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย และ สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียน Online ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ WWW.HS.CRRU.AC.TH ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นี้” คณบดีสำนักวิชาวิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  73 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th