ทูบีฯ มร.ชร. เก่งอีกแล้ว ครอง “ยอดเพชร” “เทพฤทธิ์”โล่เกียรติยศบริหาร
ทูบีฯ มร.ชร. เก่งอีกแล้ว ครอง “ยอดเพชร” “เทพฤทธิ์”โล่เกียรติยศบริหาร


เมื่อวันที่ : 2017-07-17 09:43:55

ทูบีฯ มร.ชร. เก่งอีกแล้ว

ครอง “ยอดเพชร”

“เทพฤทธิ์”โล่เกียรติยศบริหาร

     ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ครองตำแหน่งพร้อมเป็นต้นแบบ “ยอดเพชร” ปีที่ 1 จากงานฉลอง 1 5 ปี ทูบีฯ ทั่วประเทศ รับเกียรติบัตรพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในระดับ อาชีวะ-อุดมศึกษา  ส่วน ผศ.เทพฤทธิ์ รองประธานชมรมฯ รับโล่เกียรติยศผู้บริหารทูบีฯ ในสถานศึกษาพร้อมเงินรางวัล เลขาฯ ทูบีฯ ปลื้มมากที่ได้ครองรางวัลพร้อมเป็นผู้รักษาฯ พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีแรก ขอบคุณทุกคนทุกเครือข่ายที่รวมพลังสร้างงานจนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับคำชมและขอทราบเทคนิคการทำงานจากทั่วประเทศ

     ที่ห้องชาเลนเจอร์ฮอลล์ที่ 9 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบรี เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดงาน “มหกรรมเฉลิมฉลอง ทูบีนัมเบอร์วัน ครบ 15 ปี” ประจำปี 2560 โดยมีชมรมทูบีฯ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 333 ชมรม พร้อมการแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวทีและการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินให้รางวัลในระดับต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เช่น ระดับดีเด่น ระดับพร้อมจะเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และยอดเพชรในแต่ละปี โดยแต่ละระดับต้องใช้เวลาหลายๆ ปี ส่วนระดับยอดเพชรนั้น เป็นระดับสูงสุดที่ทุกชมรม ต่างปรารถนาของการทำงานโครงการนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก คือ ประเภทจังหวัด ชุมชนภูมิภาค ชุมชนกรุงเทพ มหานคร ผู้ประกอบการ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาส่วนอื่นๆ ที่เพิ่มมาใหม่ ในปีนี้ได้แก่ชมรมทูบีฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในทัณฑสถานและเรือนจำและในส่วนสำนักงานคุมประพฤติ

     ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เดือนเดียวกัน เวลา 15.48 น. “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” องค์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้เสด็จมาถึงบริเวณงานทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดสีดำ และทรงรถกอล์ฟเพื่อเยี่ยมบูธนิทรรศการของชมรมทูบีฯ ต่างๆ ที่จัดแสดงภายในบริเวณเพื่อทอดพระเนตรผลงานและให้กำลังใจแก่สมาชิกชมรมทูบีฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศร่วม 20,000 คนที่เฝ้ารับเสด็จ สำหรับบูธนิทรรศการของ ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ได้รับความสนใจจากสมาชิกทูบีฯ จากทั่วประเทศ เป็นอย่างมากพร้อมสอบถามข้อมูลต่างๆ ว่ามีเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้ครองตำแหน่ง “ต้นแบบมาตรฐาน ระดับเพชร” เมื่อปี 2559 และในปีนี้ยังเข้าชิงชนะเลิศการใน “กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร” อีกด้วย

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปร่วมร่วมงานมหกรรมฯ ทูบีฯ ครั้งนี้ นำคณะโดย ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะเลขานุการชมรมทูบีฯ ผศ.สุรพล เวียงนนท์, ผศ.เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี รองประธานชมรมฯ อ.อภิญญา จิตมโนวรรณ, อ.วรรัตน์ ขยันการ กรรมการ น.ส.พิกุล ชัยชนะ ผู้จัดการสำนัก งานศูนย์ทูบีฯ นายเรวัฒน์ รอดเอียด เจ้าหน้าที่สำนักงานทูบีฯ มร.ชร. นายจตุรัส วงศ์ราษฏร์ เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีฯ จำนวน 27 คน โดยมี น.ส.กรกนก สังข์ทอง (มีน) เป็นแกนนำ ได้ร่วมเดินทางไปงานนี้ ด้วย นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ ฐานะ ประธานชมรมทูบีฯก็ร่วมเดินทางไปร่วมงานในพิธีด้วย

     ต่อมาเวลา 16.18 น. วันเดียวกัน ที่เวทีรับเสด็จกลาง หลังจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จถึงที่ประทับในฐานะเป็นองค์ประธาน เพื่อพระราชทานรางวัลต่างๆ แก่ผู้กระทำความดีและชมรมที่ได้รับรางวัลรวมทั้งรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานทั้งผลการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทรงรับทราบแล้ว การประกาศผลรางวัลของการดำเนินงานของชมรมทูบีฯ ต่างๆ ก็เริ่มขึ้นโดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกภาค ได้ส่งเสียงเชียร์ พร้อมไชโยโห่ร้องส่งเสียง อึกทึกแสดงถึงความดีใจไปทั่วฮอลล์ประชุมอิมแพ็คฯ รวมทั้งเสียง ปรบมือแสดงถึงความสมหวังของชมรมฯ ที่ได้รับรางวัล สร้างความ ตื่นเต้นเร้าใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ในส่วนงานของจังหวัด เชียงราย ต่างก็ได้รับรางวัล ดังนี้ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ประเภท ชุมชน รางวัลต้นแบบระดับเงิน คือ ชุมชนป่าลัน (อ.แม่สรวย) ประเภทดีเด่น คือ บ้านดินดำดอนแก้ว อ.แม่สรวย ประเภทเกียรติบัตรรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร” ปีที่ 1 คือ ชุมชนศรีดอนชัย(อ.เชียงของ) และประเภทเกียรติบัตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร” ปีที่ 1 ประเภท อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. โดยได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแห่งแรกและแห่ง เดียวของประเทศ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ 140 แห่ง

     นอกจากนี้ในเวลา 16.37 น. ผศ.เทพฤทธ์ เยาว์ธานี รอง ประธานชมรมทูบีฯ มร.ชร. ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้บริหาร อาจารย์ในอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (ต่อมา ผศ.เทพฤทธิ์ได้มอบเงินแก่ชมรมฯเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ) พร้อมกล่าวว่า “ปลาบปลื้มใจมากและไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศระดับชาติ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนทำงานเพราะต่างก็มุ่งมั่นด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ เพราะการทำงานก็เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน พวกเราก็สำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ และต้องขอบคุณผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่เริ่มทำงานนี้รวมทั้งนักศึกษาในชมรมทูบีฯ ทุกรุ่นด้วยที่ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้”

     ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า หลังจากเราได้เสนอผลงานแล้วทราบว่ามีกรรมการบางคน ชื่นชมผลงานของเราว่าทำอย่างไรจะให้ทุก ชมรมฯ ในประเทศเป็นเหมือนของ ม.ราชภัฏเชียงราย เพราะเขา ทำงานมีระบบมากซึ่งจะเป็นตัวอย่างของประเทศได้ ดังนั้นการได้รักษาต้นแบบมาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที 1 ครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน รวมทั้งชมรมฯ จากคณะและสำนักวิชาต่างๆ และชุมชนที่เป็นเครือข่าย อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความอดทน ขยัน ทุ่มเททุกอย่าง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมาจึงส่งผลให้เรามีวันนี้ และพวกเราก็จะต้องทำงานหนักเพื่อสังคมและเกียรติยศชื่อเสียงของ มร.ชร. ของ เราต่อไป

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาในเวลา 19.05 น. วันเดียวกันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังเสด็จร่วมทรงคอนเสิร์ตกับคณะ ผู้บริหาร กระทรวงต่างๆ รวมทั้ง ผวจ. รอง ผวจ. ทั่วประเทศ และ น.พ.สาธารณสุขจังหวัด ในงานมหกรรมฯ 15 ปีทูบีฯ อีกด้วย อย่างเป็นกันเองถึง 9 เพลงฮิตทั้งลูกทุ่ง สตริงและสากล ที่ห้อง แกรนด์ไดมอน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  65 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th