บัณฑิตมร.ชร.เก่งนายชอบ ขยัน-รับผิดชอบ-อดทน 99 ครู ได้บรรจุ
บัณฑิตมร.ชร.เก่งนายชอบ ขยัน-รับผิดชอบ-อดทน 99 ครู ได้บรรจุ


เมื่อวันที่ : 2017-07-12 22:15:35

          บัณฑิตครุศาสตร์มร.ชร.เก่ง หลายวิชาเอกโชคดีสอบแข่งขันเข้าทำงานได้บรรจุทันที 24 คนปีนี้ กระจายอยู่ตาม ร.ร.ทั่วทุกภาคของประเทศ  อีก 75 คน ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุในเร็ววัน รวม 99 คน ส่วนคณะและสำนักวิชาอื่นๆ หน่วยงานบริษัท องค์กรต่างๆ หลังฝึกงานยังโชคดี เสนอตำแหน่งและเงินเดือนตามคุณวุฒิ บางกลุ่มสร้างงานเองได้ รวมกันตั้งบริษัททำธุรกิจ เผยชี้นายจ้างชอบบัณฑิต มร.ชร. เพราะ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รู้สำนึกบ้านเกิดและเก่งงาน

          ผศ.สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยผลการประชุมสภาครั้งที่ 6/2560 ว่า นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของ มร.ชร. สาขาวิชาชีพครูวิชาเอกต่างๆ ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 99 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งทันทีจำนวน 24 คน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และยังมีผู้ได้รับการขึ้นบัญชีรอการบรรจุอีกจำนวน  75 คน รวม ทั้งสิ้น 99 คน ที่สอบได้ในครั้งนี้และรอการบรรจุเป็นข้าราชการ

          ผศ.สุทัศน์ อ้างในรายงานการประชุมว่า “สำหรับผู้ที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งในชุดแรก 24 คน ประกอบไปด้วย โปรแกรมวิชา การสอนภาษาจีน 1 คน วิชาคณิตศาสตร์ 7 คน วิชาดนตรี ศึกษา 2 คน วิชาฟิสิกส์ 1 คน วิชาภาษาไทย 7 คน ภาษาอังกฤษ 1 คน และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 5 คน ส่วนผู้ที่ได้รับการ ขึ้นบัญชีเพื่อรอการบรรจุแต่งตั้งต่อไปอีกจำนวน 75 คน ประกอบ ด้วย โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน 1 คน  คณิตศาสตร์ 20 คน เคมี 8 คน ชีววิทยา 10 คน ฟิสิกส์ 5 คน วิชาภาษาไทย 6 คน ภาษาอังกฤษ 15 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 คน และโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา 5 คน  รวม 75 คน รวมนักศึกษาทั้งหมดที่สอบ คัดเลือกทั้งบรรจุแต่งตั้งไปแล้วและรอการเรียกบรรจุในครั้งนี้ จำนวน 99 คน” รายงานการประชุมสภา มร.ชร. ระบุ

          รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมร.ชร.จากคณะ/สำนักวิชาต่างๆ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีทุกคณะ /สำนักวิชาได้มีการสำรวจภาวะการมีงานทำเป็นประจำ พบว่า บัณฑิตสาขาต่างๆ ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาที่ตนเองศึกษาจำนวนมากและมีจำนวนน้อยที่ไม่ตรงสาขา บางวิชาเอกหลังจาก ออกฝึกงานตามหน่วยงานแล้วมีบริษัทหลายแห่งมีตำแหน่งและบรรจุให้เป็นพนักงานพร้อมเสนออัตราเงินเดือนให้เป็นพนักงานของบริษัท หรือองค์กรนั้นๆ เช่นบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ หลายสาขาวิชาเอก และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตอีกหลายคณะที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน เพราะทางบริษัทและองค์กรนั้นเห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในช่วงฝึกงานจากหน่วยงานนั้นๆ

          รายงานการวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และการเปิดเวทีเสวนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำระดับบริหารหน่วยงานภาคเอกชนหลายคน ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เคยระบุไว้ใน “ก้านบัว +พลัส” ว่า บัณฑิตจาก มร.ชร. จะมีคุณลักษณะพิเศษที่ บริษัท และองค์กรต่างๆ ต้องการรับเข้าทำงานจากรายงานการวิจัย คือ มีความรู้ดี หนักเอาเบาสู้ ถ่อมตน สำนึกรักบ้านเกิด มีความ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง ในงานที่ทำ นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตส่วนหนึ่งรวมกลุ่มตั้งบริษัททำ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ของตนเองสร้างงานเองได้ โดยไม่รอและหวังการทำงานตามหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เพราะมีอัตรารับจำกัดเข้าทำงานในแต่ละแห่ง รายงานดังกล่าวระบุ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  65 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th