อ.-นศ.ฟิสิกส์ครุฯ-วิทย์ฯมร.ชร.เก่ง โชว์เวทีระดับนานาชาติ งานวิจัยเข้าตากรรมการ!
อ.-นศ.ฟิสิกส์ครุฯ-วิทย์ฯมร.ชร.เก่ง โชว์เวทีระดับนานาชาติ งานวิจัยเข้าตากรรมการ!


เมื่อวันที่ : 2017-06-22 16:33:26

       อาจารย์ - นักศึกษา เอกฟิสิกส์ คณะครุฯ และคณะวิทย์ฯ มร.ชร. เก่ง งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในการประกวด งานวิจัย เผยเป็น นศ. ม.ราชภัฏแห่งเดียวในประเทศที่ได้เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ 10 เรื่องสุดท้าย ส่วนงานวิจัยของ อ.ผู้สอนทั้ง 4 คน ก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อีกด้วยพร้อมกับนักศึกษา ทั้งทีมสุดปลื้ม ที่ได้สร้างชื่อให้กับม.ราชภัฏเชียงราย

        อ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา อ.โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเฃียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress (SPC2017) ที่โรงแรมแมริออท จ.ระยอง ได้มีการประกวดผลงาน วิจัยนักศึกษาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี โดย มร.ชร. เป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 เรื่อง สุดท้าย โดยเป็นผลงานของ น.ส.ธัญญาลักษณ์ จินะเขียว และ นายวีรชิต ราชคำ นักศึกษาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมี อ.ดร. อนุสรณ์ ตองอ่อน และ อ.ปริญญา สาเพชร เป็นที่ปรึกษา โครงงาน งานนี้ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง ทางวิชาการด้านฟิสิกส์ ของ มร.ชร. ได้เป็นอย่างดีว่ามีคุณภาพ ไม่แพ้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ

        อ.ดร.ฟ้ารุ่ง กล่าว่า ในการประชุมวิชาการครั้งนี้อาจารย์ทั้ง 4 คน ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ยังได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารของ IOP Science ชื่อ Journal of physics ฉบับ Conference Series ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยมี ชื่อเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้

1. Photometric Investigation of Novae T Pyx, BT Mon and V574 Pup เป็นงานวิจัยที่ศึกษาดาวประเภทโนวา ด้วยการ ใช้กล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ ขนาด 2.4 เมตร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของอาเซียน โดยผู้วิจัย คือ ตนเอง (อ.ดร.ฟ้ารุ่ง) และนักศึกษา 2 คน คือ นายฤทธิชัย ทิพย์บุญ และนายเมธิชัย แก้วรากมุก และ ดร.นวลวรรณส งวนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. DIY low cost thick lenses kit applied teaching of parallel light rays passing through lenses in either direction in physics เป็นการสร้างสื่อการสอนเรื่องเลนส์ ที่มีราคาถูก และสามารถประกอบเองได้ โดยผู้วิจัย คือ อ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ อ.ปริญญา สาเพชร และ อ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน

3.Simple Harmonics Motion experiment based on LabVIEW interface with Arduino  เป็นการ สร้างสื่อการสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาโมนิก โดยการต่อวงจร ด้วยอุปกรณ์อาดุยโน โดยผู้วิจัย คือ อ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน อ.ปริญญา สาเพชร และ อ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ และ

4.One dimensional two-body collisions experiment based on LabVIEW interface with Arduino เป็นการ สร้างสื่อการสอนเรื่องการการชนใน 1 มิติ โดยการต่อวงจร ด้วยอุปกรณ์อาดุยโน โดยผู้วิจัย คือ อ.ปริญญา สาเพชร อ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน และ อ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์

        อ.ดร.ฟ้ารุ่ง กล่าวย้ำว่า จากความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมกันทำงานทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา จนประสบความสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม โดยผลงานที่ได้แสดง ให้เห็นเด่นชัด 2 ประการ ได้แก่ ผลงานวิจัยของนักศึกษา ฟิสิกส์ และผลงานวิจัยของอาจารย์ฟิสิกส์ มร.ชร. อ.โปรแกรม วิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯมร.ชร.กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  129 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th