สาธิตฯ เอ็มโอยู 6 คณะใน ม. ปั้น นร.สู่อินเตอร์ ชี้เก่ง4.00-โอเน็ตเจ๋ง
สาธิตฯ เอ็มโอยู 6 คณะใน ม. ปั้น นร.สู่อินเตอร์ ชี้เก่ง4.00-โอเน็ตเจ๋ง


เมื่อวันที่ : 2017-06-19 11:29:13

         สาธิต มร.ชร. เอ็มโอยู กับ 6 คณะใน ม. เพื่อพัฒนาให้เป็น เด็กเก่งและดี มีอนาคต เติมเต็มทุกสาขา พร้อมเปิดห้องแล็บ ให้เรียนรู้เต็มที่ทุกเรื่อง อธิการบดีฯสนับสนุนเต็มที่ ชี้จะปั้นเด็กๆ มุ่งสู่อาเซียนและอินเตอร์ ส่วน ผอ.ปลื้มนักเรียนเก่งที่สอบ โอเน็ตได้คะแนนกว่า 80  หลายคน อีกทั้งเกรดเฉลี่ย 4.00 อีกเพียบ  พร้อมสัญญาจะพัฒนาเด็กให้ดีและเก่ง ขอผู้ปกครอง มั่นใจได้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพแน่นอน

      ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ร.ร.สาธิต มร.ชร. พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ต 80 คะแนน ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร. เมื่อเร็วๆ นี้ และเป็นประธาน การลงนามความร่วมมือ หรือ “เอ็มโอยู” ทางวิชาการระหว่าง ร.ร.สาธิต  กับ 6 คณะในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี ฐานะผู้กำกับสนับสนุนสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.วิชิต นางแล  คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร. ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.พิรภานุวัฒน์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี อ.ดร.สมเกียรติ  ตุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.สาธิต ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา ร.ร.สาธิต ในด้านต่างๆ ที่คณะดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ โดยร่วมกันถ่ายทอดความรู้สาขาต่างๆ แก่นักเรียนทุกระดับ และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็บในทุกๆ เรื่อง ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบไอที โภชนาการ ภาษาจีน ภาษา อังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สนใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้เป็นเด็กที่เก่ง และดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีใน อนาคต

          ผศ.ดร.ศรชัย  กล่าวว่า  ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนของ เราในทุกชั้นปี ส่วนด้านภาษาต่างประเทศ นั้น มร.ชร. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่ง มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาสอนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาจริงๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และขอสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนของ ร.ร.สาธิต มร.ชร. นี้ ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซียนและระดับสากลต่อไป” อธิการบดี กล่าว

          ด้าน อ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนา ร.ร.สาธิต มร.ชร. เป็นระยะเวลา 4 ปี  และขอขอบพระคุณอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ ที่ให้ความร่วมมือ กับทีมผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของ ร.ร.สาธิต ในครั้งนี้ เราพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีของ สังคม และให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองโดยเราจะพัฒนาเด็กๆ ให้ดีที่สุด เสมือนลูกของตัวเอง เพื่อให้เด็กก้าวสู่การศึกษาที่สูงขึ้นตามความสนใจ ที่ผ่านมานักเรียนของ ร.ร.สาธิตแห่งนี้ ได้คะแนน สอบโอเน็ตได้ 80 คะแนนขึ้นไป ถึง 13 คน จากทั้งหมด 83 คน ที่ไปสอบ ที่สอบได้คะแนน 50-79 จำนวน 70 คน และเมื่อวันที่ลงนามความร่วมมือ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้น ป.2-6 ที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 จำนวน 63 คน ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษา กระบวนการเรียน การสอนของ เรา” ผอ.ร.ร.สาธิตมร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  53 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th