“ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ” ไอเดียเก๋ปลูก เก๊กฮวย-สักชิงช้า 200 ต้น ช่วยอนุรักษ์โลก
“ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ” ไอเดียเก๋ปลูก เก๊กฮวย-สักชิงช้า 200 ต้น ช่วยอนุรักษ์โลก


เมื่อวันที่ : 2017-06-08 12:10:05

 

  

          ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ มร.ชร.ปลูก “เก๊กฮวย อินทรีย์ ให้เหลืองอร่ามรับลมหนาว ข้างหอประชุมใหญ่ ริมหนองบัว เชื่อเป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญ ส่วนศุกร์นี้ 09.00 น. จะปลูกสักทองพันธุ์เสาชิงช้า” หลังตึกอธิการบดี 200 ต้น ยาวถึงป้ายประตูด้านใน มร.ชร. เชิญผู้บริหารและผู้สนใจร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์อนุรักษ์โลก

          ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันได้ให้ความร่วมมือด้านการปลูก “ดอกเก๊กฮวยอินทรีย์” เป็นพืชทดแทนให้แก่ชุมชนต่างๆ ในหลายอำเภอ รวมทั้งร่วมมือกับวัดดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน และลดการตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งลดหมอกควันจากการเผาข้าวโพด ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยยกฐานะทางด้าน เศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย

        ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มร.ชร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันฯ ได้ปลูก “ดอกเก๊กฮวยอินทรีย์” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยไว้ด้านข้าง หอประชุมใหญ่ทิศตะวันตกประมาณ 1 ไร่ ซึ่งจะออกดอกสีเหลืองอร่าม ในช่วงปลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ในแต่ละปี ในอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าบริเวณดังกล่าวจะเป็นสวนดอกไม้ หรือสวนดอก เก๊กฮวยอินทรีย์ ที่สวยงามตระการตาเป็นบริเวณถ่ายภาพที่สำคัญ ของช่างภาพ ในมหาวิทยาลัยอีกแห่งริมหนองบัวฝั่งหอประชุมฯ

       “ส่วนอีกโครงการคือ ศูนย์เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืชของเรายังมีโครงการจะปลูก “ต้นสักทองพันธุ์เสาชิงช้า” จำนวน 200 ต้น จากบริเวณทางโค้งถนนด้านหลังสำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ไป จนถึง ประตูทางออก-ทางเข้าบริเวณประตูด้านในของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้น ไป โดยจะเชิญอธิการบดีและผู้บริหารและผู้สนใจร่วมปลูกด้วย สำหรับต้นสักทองพันธุ์เสาชิงช้านี้สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่เราสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอาไว้ได้และ จะขยายพันธุ์ต่อไป” ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าว

          ด้าน ผศ.สุรพล เวียงนนท์ อดีต อ.โปรแกรม GIS มร.ชร. เปิดเผย “ก้านบัว-พลัส” ว่า ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆ ปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day ก่อตั้งเมื่อ 2515 หวังให้ทุก ประเทศเกิดความตื่นตัวและร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยกัน ซึ่งในปี 2560 นี้ โครงการได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Connecting People to Nature” โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “Im With Nature” หรือ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” การปลูกต้นสัก พันธุ์เสาชิงช้า ของ มร.ชร. ครั้งนี้จึงจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ ร่วมมือในการอนุรักษ์โลกด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  199 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th