กก.ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์มร.ชร. ปรับ 12 ช่องสื่อสาร เพิ่มอังกฤษ-จีน “ก้านบัว-พลัส”
กก.ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์มร.ชร. ปรับ 12 ช่องสื่อสาร เพิ่มอังกฤษ-จีน “ก้านบัว-พลัส”


เมื่อวันที่ : 2017-06-01 13:52:52

 

          กก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ มร.ชร. เตรียมปรับช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทั้ง 12 ช่องทางในยุคดิจิทัล ส่วน “ก้านบัว-พลัส” เพิ่มภาษา อังกฤษ และภาษาจีน ให้เป็นสากลมากขึ้นทั้งเว็บคณะ และสำนัก ในช่วงภาคเรียนซัมเมอร์ เพื่อเตรียมรับ ปีการศึกษาใหม่ 2560 สิงหาคมนี้ ส่วนน้องใหม่มีแอพฯ นำทางสู่ตึกเรียน

      ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะกำกับสนับ- สนุนสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร (สปชส.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมความคณะกรรมการขับเคลื่อน กลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้กำหนดรูปแบบและเพิ่มเติมในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบัน มร.ชร. มีอยู่ 12 ช่องทาง ส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามยุคตามสมัยในการใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสารพร้อมกันได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุง “หน้าโฮมเพจ” ของ มร.ชร. ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัย ของเรามีอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติมาสอนและมาเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้รับ ข่าวสารในยุคดิจิทัล อีกทั้งชาวต่างประเทศก็สนใจในกิจกรรมต่างๆ มากเป็นลำดับ เชื่อว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเว็บไซต์ของคณะและสำนักวิชาต่างๆ ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า สำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหว ของ มร.ชร. ที่นำเสนอผ่าน ช่องทางดังกล่าวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้น่าสนใจมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นข่าวทาง CRRU Campus TV, CRRU Radio, Billboad, CCRS ที่ใช้การสื่อสารภายในก็จะมีการปรับระบบให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะ “ก้านบัว-พลัส” ออนไลน์นั้น จะมีการเพิ่มภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้อีกช่องทาง โดยจะมี อ.ดร.ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก มาช่วยแปลข่าวให้เป็นภาษาอังกฤษ และ อ.ดร.สมยศ จันทร์บุญ ผอ.ศูนย์ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มาช่วยแปลภาษาจีน นอกจากนี้ยังจะมีคลิปข่าวและเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นสาระให้ความรู้ กับผู้ที่คลิกเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ Fan page ของ มร.ชร. แต่ละวัน รวมทั้งผู้ที่ มาติดต่อหรือนักศึกษาใหม่ต้องการค้นหาห้องเรียนและสถานที่ ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้บริการค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้จากแอพพลิเคชั่นเนวิกเกเตอร์” รองอธิการบดี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  114 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th