วิทย์ฯ สุขภาพมรชร.เจ๋ง! เงินด. 1.8 หมื่น โรงงานยกตำแหน่งสุดเท่ให้อีก
วิทย์ฯ สุขภาพมรชร.เจ๋ง! เงินด. 1.8 หมื่น โรงงานยกตำแหน่งสุดเท่ให้อีก


เมื่อวันที่ : 2017-05-24 19:26:29

วิทย์ฯ สุขภาพมรชร.เจ๋ง!

เงินด. 1.8 หมื่น

โรงงานยกตำแหน่งสุดเท่ให้อีก

 

     คณบดีฯ วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร.ยิ้มร่า นักศึกษารุ่นแรก ป.ตรี ออกฝึกงาน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ชื่นชมฝีมือเยี่ยมยอด พร้อมเสนอตำแหน่งและเงินเดือน 1.8 หมื่นให้เรียบร้อย 6 ตำแหน่ง ทางสำนักวิชาฯยังให้ สิทธิพิเศษให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบทางด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมทุกประเภทฟรีแก่ทุกโรงงานตามเงื่อนไข 

      อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการ ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีนักศึกษาสาขาดังกล่าว รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อติดตาม ผลการออกฝึกงานว่ามีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

      อ.สุพรรณ กล่าวว่า จากการผลิตบัณฑิตในสาขานี้เป็นรุ่นแรก ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่สมรรถนะหลักของ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ” (จป.วิชาชีพ) (Core Com- petency) นอกจากนี้สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังได้ออกแบบกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ให้กับนักศึกษาตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไปฝึกปฏิบัติงาน อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า และโรงงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายแห่ง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และใช้หลักวิชาที่ได้เล่าเรียนให้ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตรงตาม ประเภทของงาน

      “จากการไปฝึกงานที่ผ่านมา ของนักศึกษา รุ่น 1 นี้ ซึ่งได้ผ่านการฝึกสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย ปรากฏว่าได้รับคำชื่นชม จากสถาน ประกอบการทุกแห่ง และสิ่งสำคัญคือทางโรงงานได้ให้ข้อเสนองาน ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ” หรือ จป.วิชาชีพ อัตราเงินเดือนแรกเริ่ม 18,000 บาท ขณะนี้นักศึกษาดังกล่าว ได้รับตอบรับแล้ว จำนวน 6 ราย จาก 10 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า ยินดีเป็นอย่างยิ่ง” คณบดีฯ กล่าว

      คณบดีคนเดิม ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการใดๆ ที่รับนักศึกษาของเรา เข้าบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จะได้รับสิทธิพิเศษในการขอใช้เครื่องมือ ตรวจสอบ ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทุกประเภทที่กฎหมาย กำหนด อาทิ ความร้อน / แสง / เสียง / การสั่น สะเทือน / การ มองเห็น / และการได้ยิน โดยค่าใช้จ่าย แต่จะต้องให้บัณฑิตของ เราเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  83 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th