วจ.มร.ชร.ข้ามพรมแดนไปลาว น้ำโขงบ่กั้น สร้างสัมพันธ์ปริญญาโท-เอก
วจ.มร.ชร.ข้ามพรมแดนไปลาว น้ำโขงบ่กั้น สร้างสัมพันธ์ปริญญาโท-เอก


เมื่อวันที่ : 2017-05-21 17:44:40

วจ.มร.ชร.ข้ามพรมแดนไปลาว

น้ำโขงบ่กั้น

สร้างสัมพันธ์ปริญญาโท-เอก

       คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร. ก้าวอีกขั้น คณบดีคนใหม่ มองไกลข้ามพรมแดนประเทศ นำทีมข้ามแม่น้ำโขง  มุ่ง สปป.ลาว จับเข่าคุยกับกับ 3 สถาบัน โชว์หลักสูตร ปริญาโท เอก แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำทา อุดมไซ หวัง ร่วมมือพัฒนาการศึกษาและและเชื่อมสามัคคีพร้อมเปิด โอกาสยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒาคุณภาพชีวิตคนลุ่ม น้ำโขง ส่วน มร.ชร. ยังมีแผนจะเปิดรับนศ.ใหม่ปีนี้เพิ่ม อีกใน 14 คณะ/สำนักวิชา เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ สนใจรีบสมัคร

          ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (วจ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเองและคณะผู้บริหารคณะวจ.ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อนำคณะไป ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของคณะ วจ. ที่ได้เปิดสอนในขณะนี้ พร้อมทั้งได้หารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการ บริการวิชาการ กับสถาบันการศึกษาใน สปป.ลาว ด้วย  จำนวน 3 สถาบัน  ได้แก่ วิทยาลัยทองสะบา แขวงบ่อแก้ว วิทยาลัยครู หลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา และวิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไซ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาและ ประชาชนชาว สปป.ลาว ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากใน หลักสูตร และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับนี้เพราะเชื่อว่า จะเป็นการยกระดับการศึกษาในประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกไกล และที่เรียนก็ไม่ไกลจาก สปป.ลาว และการเดินทางไปมา ระหว่าง 2 ประเทศก็สะดวกสบายและยังได้ความมรักสามัคคี ของผู้คนทั้งสองประเทศอีกด้วย

          “สำหรับหลักสูตรที่ไปประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (MCA) ระดับ ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (DCA) นอกจากนี้ในระดับปริญญาตรี ก็กำลังเปิดรับรับสมัคร นศ.ใหม่ปี 2560 ด้วย 9 สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่, การจัดการโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การจักการ, การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์) นิเทศศาสตร์ (สาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย, การสื่อสารสื่อใหม่, การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - ก.ค. 2560 http://reg2. crru.ac.th/admission_web/ สำหรับผู้บริหารคณะที่ร่วมเดินทาง ไปครั้งนี้ได้แก่ ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองฯ ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา อ.ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง ผู้ช่วยฯ ด้านวิเทศสัมพันธ์และ อ.สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้ช่วยฯ ด้านการสื่อสารองค์กร”  คณบดี กล่าว

          รายงานข่าวจากหน่วยรับนักศึกษา มร.ชร. เปิดเผยว่า ได้กำหนด แผนการรับนักศึกษาเพิ่มอีกในภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 นี้ โดยสมัครได้ที่ http://reg2.crru.ac.th/admission_web/ โทรศัพท์ : 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6018


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  39 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th