มร.ชร.- “หอเครือข่าย” แนบแน่น ผู้ปกครองมั่นใจ
มร.ชร.- “หอเครือข่าย” แนบแน่น ผู้ปกครองมั่นใจ


เมื่อวันที่ : 2017-05-15 07:47:52

มร.ชร.- “หอเครือข่าย” แนบแน่น

ผู้ปกครองมั่นใจ

     อธิการฯ มร.ชร.ยันสัมพันธ์กับ “หอพักเครือข่าย” ยังเหนียวแน่น ขอให้ผู้ปกครอง - นักศึกษา หมดกังวล สบายใจได้ ทุกหอฯ เคร่งกฎระเบียบวินัย ไม่เอาเปรียบ ห่วงใยเหมือนลูกหลาน วอนอย่าเชื่อข่าวลือทางโซเชียลฯ ที่สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีจากผู้มีอคติ

       ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษาใหม่ 2560 ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากหอพักใน มร.ชร. ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับพอพักเอกชนบางส่วนเข้าร่วมมือทำสัญญาร่วมเป็น“หอพักเครือข่าย” ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นจำนวน 77 หอพัก โดยจะมี “ธงสัญลักษณ์สีส้ม” แสดงให้เห็นเด่นชัดทุกๆ แห่ง

       ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหอพักที่มีมาตรฐานเดียวกัน เหมือนกับพักภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ปกครองของนักศึกษาปีที่ 1 จะได้หมดกังวลในเรื่องความปลอดภัยและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบุตรหลาน เพราะทุกแห่งจะมีกฎระเบียบ มีผู้ควบคุมดูแล รวมทั้งจะมีอาจารย์คณะกรรมการไปตรวจอยู่เป็นประจำ โดยจะมีการแยกเพศ ชาย-หญิง โดยเด็ดขาดชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบต่างๆ ที่สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ ในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.2558 ข้อสำคัญคือ ไม่เอารัดเอาเอาเปรียบนักศึกษา เนื่องจากเรามีคณะกรรมการ ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ โดยนักศึกษาจะสามารถร้องเรียนได้หากไม่มีความยุติธรรมตามข้อตกลง

       ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ในห้วงระยะเวลานี้ อาจจะมีการเผยแพร่ข่าวสารทางโซเชียลมีเดียจากผู้ที่มีอคติต่อเรื่องนี้ผ่าน ทางไลน์ เฟซบุ๊ค ในทางที่ไม่ดี ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าใจผิดในเจตนาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นอย่าให้ความสนใจและเชื่อกับข่าวดังกล่าวที่ไม่สร้างสรรค์ โปรดให้ความเชื่อถือจากข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่เป็นกฎระเบียบที่ออกจากทาง มร.ชร. เป็นสำคัญกว่าข่าวอื่นๆ

       “การพักที่หอพักเครือข่ายที่หาวิทยาลัยมีความร่วมมือนั้น เป็นนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องพัก เพื่อจะได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มาเรียนจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ การมีน้ำใจ การเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักความ เกรงอกเกรงใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัยในตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจและสบายใจได้อีกด้วย” อธิการบดี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  103 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th